Textila sammanfogningstekniker

Vecka 1

(Campus 1/2 dag)

Kursuppstart, rundvandring i lab och smart textile showroom.

 

Vecka 1 – 4

(Distans)

Självstudier:

Modul 1, Assembly overview

Modul 2, The process of garment manufacturing and history

Vecka 4

(Distans)

Möte på distans, diskussion och genomgång av modul 1 och 2

Vecka 5 – 7

(Distans)

Självstudier:

Modul 3, Joining with needle and thread

 

Vecka 7

(Distans)

Möte på distans, diskussion och genomgång av modul 3

Vecka 8

(Campus 1/2 dag)

Genomgång och praktiska övningar i sömnads- och provningslabb

Vecka 9 – 10

(Distans)

Självstudier:

Modul 4, Quality of seams

Vecka 10

(Distans)

Möte på distans, diskussion och genomgång av modul 4

Vecka 11 – 14

(Distans)

Självstudier:

Modul 5, Assembly with special demands

Modul 6, Assembling without thread

Vecka 14

(Distans)

Möte på distans, diskussion och genomgång av modul 5 och 6

Vecka 15 – 18

(Distans)

Modul 7, Example of products and assembling techniques

modul 8, Patterns, seam allowance and other aspects

Vecka 18

(Distans)

Möte på distans, diskussion och genomgång av modul 7 och 8.

Slutredovisning av egen produkt och avslut på kursen.

Gruppstorlek: 4-8.
Genomförande: enligt överenskommelse med hänsyn till resursplanering.
Omfattning: 18 veckor, 4 h studier per vecka inkl. möten
Betyg/Intyg: Högskolepoäng med betyg om examinationerna genomförs med minst godkänd nivå. Intyg kan skrivas för genomförd kurs med hög närvaro och individuellt genomförande av uppgifter.
Språk:  enligt överenskommelse.
Kursansvarig: Kristina Gutfelt.