Anmälan till Textildesignutbildningen

Hur du anmäler dig

 1. Anmäl dig via antagning.se (extern länk) till utbildningen senast 16 april 2024. 
 2. Ansökningsportfolio samt CV ska lämnas in digitalt via högskolans uppladdningsportal senast 16 april. 
 3. Kontrollera att dina gymnasiala meriter finns på ditt konto på antagning.se.
  Om inte, ladda upp dem på antagning.se senast 17 maj.

Ansökningsportfolio

På Textildesignutbildningen läggs vidare stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet). Ansökningsuppgiften ska skrivas på engelska.

Ansökningsuppgiften för 2024 (pdf)

Ansökningsportfolion ska laddas upp genom vår portal: Länk till portalen.

CV

I ditt CV beskriver du vilka utbildningar, kurser, arbeten, praktik, projekt du har genomfört och övriga erfarenheter som visar din kompetens. Följ denna mall

 • Fyll i namn och övriga personuppgifter samt vilken inriktning du söker med den portfolion du laddar upp.
 • Ladda upp din portfolio i form av en pdf (max 100MB). Du kan också komplettera med film (.mp4, .mov, .avi, etc. max 100MB).

Provdag

Först görs en samlad bedömning av ansökningsportfolion med arbetsprover samt övriga merithandlingar. Behöriga rangordnas efter konstnärlig och teknisk förmåga samt övriga kvalifikationer och meriter som exempelvis arbete inom design och konst.

Därefter kallas ett antal sökande till provdag och intervju. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor. Under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer och övriga meriter, samt att det kritisk-teoretiska förhållningssättet inom textil- och designområdet prövas. Därefter görs avslutande rangordning.

Provdagen genomförs digitalt 13 maj 2024. Du som kallas till provdag får meddelande på dina sidor på www.antagning.se. Om du inte blir kallad till provdag kommer du att få besked om detta

Antagningsbesked

Antagningsbeskedet publiceras på www.antagning.se 30 maj 2024.

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Om du blir antagen och inte kan ta din plats i anspråk, vänligen lämna återbud via dina sidor på antagning.se så din plats kan gå till reservplacerad sökande.

Viktiga datum

 • 19 januari 2024: Anmälan öppnar på antagning.se
 • 27 januari 2024: Ansökningsuppgiften släpps på webben
 • 16 april 2024: Sista anmälningsdag och sista dag att ladda upp portfolio samt CV
 • 13 maj 2024: Provdag
 • 17 maj 2024: Sista dag att ladda upp gymnasiala meriter
 • 30 maj 2024: Antagningsbesked

Kontaktinformation

 • För frågor om utbildningen eller om ansökningsportfolion, kontakta utbildningsledare Margareta Zetterblom
 • Har du frågor om anmälningsförfarandet, kontakta antagningen