Anmälan till mode- och textildesignutbildningar

Ytterligare information

Har du frågor om utbildningen kontakta Textilhögskolan på e-post a1@hb.se eller på telefon: 033-435 40 11, telefontid mån-fre kl. 10:00–12:00.

Har du frågor om antagning kontakta högskolans antagningsenhet på e-post antagningen@hb.se, eller på telefon: 033-435 40 30, telefontid mån-fre kl 10:00–12:00.

Adresser

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3, Borås
Postadress: Högskolan i Borås, 501 90 Borås