Textila översiktskurser

Paketet består av fem fristående distanskurser om tre högskolepoäng vardera. Du kan välja att läsa alla eller enstaka, helt efter eget huvud. Kurserna är helt på engelska och ges över hela hösten, få poäng över längre tid gör att det går utmärkt att kombinera med jobb eller andra studier. Det kommer finnas flera tillfällen för examination under hela kursen, vilket möjliggör för de som vill eller behöver få kursen klar snabbt att läsa kursen på exempelvis helfart eller halvfart och själva styra detta.