Ansökan om anstånd

Särskilda skäl kan vara

 • Sociala skäl.
 • Medicinska skäl. Skall dokumenteras med läkarintyg.
 • Vård av barn. Dokumenteras genom barnets personbevis.
 • Värnplikts- och civilpliktstjänstgöring.
 • Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.
 • Studentfackliga uppdrag.

För anstånd gäller även

 • Uppskjuten ledighet enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning (SFS 1974:981). Dokumenteras genom beslut av arbetsgivaren att denne ej medger begärd ledighet.)
 • Tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Anstånd

Du som blivit antagen till en utbildning men inte kan ta din plats i anspråk kan ansöka om anstånd med studiestarten genom att fylla i vårt webbformulär. Bifoga intyg som styrker dina skäl.  

https://portalbas.hb.se/Anstand_om_studiestart

https://portalbas.hb.se/Applicationdeferstartstudies

 • På Högskolan i Borås beviljas i första hand anstånd med studiestarten för studier inom utbildningsprogram.
 • Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen
 • Den som medgivits anstånd skall meddela sin avsikt att påbörja studierna genom en ny anmälan på antagning.se senast sista anmälningsdag för utbildningen. Kopia på anståndsbeslutet skall, senast sista anmälningsdag, laddas upp på "Mina sidor" på Antagning.se eller skickas till PostNord Strålfors AB
  Att: Antagningsservice
  R 312
  190 81 Rosersberg.

För mer information, kontakta antagningsenheten.