Ansökan om antagning till senare del av program - Höstterminen 2024

Antagning kan ske till termin två eller till senare terminer. Det krävs att du har studieresultat som motsvarar den första terminens studier 30 hp (eller ytterligare terminer, beroende på vilken termin antagning sker). Om samtliga sökande inte kan beredas plats ska de rangordnas efter avklarade högskolepoäng. 

Till de program som finns i listan nedan sker ansökan om antagning till senare del av program via antagning.se. Ansökan till dessa program är öppen 15/3 - 15/14.

Utbildningar som erbjuder plats:

 

Dessa utbildningar erbjuder inga platser till höstterminen 2024:

 • Affärsutvecklarprogrammet Bygg
 • Barnmorskeprogrammet
 • Byggingenjör
 • Energiingenjör
 • Event Management
 • Förskollärarutbildning (Borås, Skövde, Varberg)
 • Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Borås, Skövde, Varberg)
 • Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem (Borås, Skövde, Varberg)
 • Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Borås, Skövde, Varberg)
 • Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (Borås, Skövde, Varberg)
 • Kandidatprogram i Internationell Handel och IT
 • Kandidatprogram i textilt management, inriktning model och handel
 • Kemiingenjör - tillämpad bioteknik
 • Modedesign
 • Sjuksköterskeutbildning
 • Systemarkitekturutbildningen
 • Textildesign
 • Textil produktutveckling och entreprenörskap
 • Textilekonomutbildning
 • Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk
 • Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk
 • Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska
 • Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign - inriktning modedesign
 • Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign - inriktning textildesign
 • Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
 • Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management
 • Magisterprogram i strategisk information och kommunikation, distansutbildning
 • Magisterprogram i Textilt Management
 • Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap
 • Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning
 • Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster
 • Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi
 • Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer
 • Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre