Att överklaga

I de flesta fall är det Överklagandenämnden för högskolan som prövar om ett beslut ska ändras. Information om hur du överklagar ges av Överklagandenämnden för högskolan (extern länk).

Så här överklagar du

Om du vill överklaga ett beslut ska du beskriva i ett brev vad det är i beslutet som du vill få ändrat, varför, Börja alltid brevet med "Till Överklagandenämnden" och ladda sedan upp det på Mina sidor på antagning.se (extern länk).

Överklagandet ska ha kommit in senast tre veckor efter det att du har fått ditt antagningsbesked.      

Du kan också läsa mer om hur man överklagar på antagning.se (extern länk).