Lämna återbud

Om du är antagen men inte längre är intresserad av utbildningen är det viktigt att du lämnar återbud. Genom att lämna återbud får en annan sökande snabbt tillgång till platsen. Universitetet eller högskolan får också informationen om att du inte kommer att delta och kan ta bort dig från eventuella kontakt- och klasslistor.

Du kan också lämna återbud på platser där du står som reserv. Lämna återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor.

Läs mer om att lämna återbud.