Regler för antagning

Riksdagen och regeringen har det övergripande ansvaret för högre utbildning i Sverige. Universitet och högskolor är egna myndigheter och lyder direkt under regeringen.

Reglerna för tillträde till högskoleutbildning finns i högskolelagen och i högskoleförordningen med föreskrifter.

Enligt högskoleförordningen ska varje lärosäte ha en antagningsordning. I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.

Läs mer