Urval och platsfördelning

Det är flera faktorer som styr om du blir antagen till en utbildning, såsom antalet sökande, meritvärde och antal platser. Om det är flera sökande till en utbildning än det finns platser sker ett urval. Du kan ingå i flera urvalsgrupper beroende på vilka meriter du har.

I betygsurvalet görs urval på ditt gymnasiebetyg och i provurvalet görs urval på resultatet på högskoleprovet. Även arbetslivserfarenhet, högskolepoäng och specifik arbetslivserfarenhet (så kallad yrkeslivserfarenhet, t.ex. arbete som sjuksköterska eller lärare) kan ligga till grund för urvalet.

På Mina sidor på antagning.se (extern länk) kan du se i vilka urvalsgrupper du deltar i samt vilket meritvärde du konkurrerar med. Om något inte stämmer kan du kontakta antagningen.

Mer information på antagning.se

Urval (extern länk)
Betygsurval (extern länk) 
Högskoleprovurval (extern länk) 
Arbetslivserfarenhet (extern länk)