Därför behöver vi bibliotek

I Sverige finns mer än 2000 bibliotek av olika slag. Biblioteket är en av våra mest besökta kulturinstitutioner och axlar många viktiga samhällsfunktioner. Hit ska du kunna komma för att ta del av texter och litteratur, men också för en rad andra saker. På biblioteken kan du få svar på sådant du behöver veta för att fungera som medborgare och för att delta i olika typer av aktiviteter, som författarbesök och utställningar. Ola Pilerot arbetade som bibliotekarie i 15 år innan han började undervisa och forska inom biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Han menar att ett bibliotek inte är någonting utan sin bibliotekarie.

Ett rum med bara böcker är inte ett bibliotek. En grundläggande förutsättning för ett bibliotek är att det finns en bibliotekarie som är kritiskt sinnad och som därmed gjort ett välgrundat och sofistikerat urval av det som finns att tillgå här. Många har kanske en bild av att bibliotekarieyrket verkar dammigt och tråkigt. Men faktum är att jobbet både är utåtriktat och pedagogiskt och det handlar till stor del om att få kontakt med och hjälpa människor, säger Ola Pilerot.

Biblioteket är en öppen mötesplats för alla olika typer människor dit du kan gå utan att behöva betala eller på något sätt kvalificera sig. Möjligheten att på ett enkelt och tillgängligt sätt kunna ta del av trovärdig information och kunskap är en viktig grundpelare för vårt demokratiska samhälle.

Ibland tänker jag att biblioteket är lite som en bastu. I en bastu kan du inte veta var någon kommer ifrån eftersom alla ser ungefär likadana ut och på biblioteket fungerar det på samma sätt. Här blandas människor från alla delar av samhället, säger Ola Pilerot.

En av de målgrupper som biblioteket fyller en särskilt viktig funktion för är nyanlända, ofta flyktingar, som kommit hit från olika delar av världen. För dem kan biblioteket fungera som en slags inträdespassage till det svenska samhället, exempelvis genom att få lära sig det svenska språket via lättläst litteratur eller språkcaféer som biblioteket anordnar.

En viktig motkraft till kommersiella mediejättar

Det är svårt att diskutera bibliotek utan att snudda vid dess förhållande till den enorma informationsinfrastruktur som sociala medier och sökmotorer i dag utgör. Med en smartphone ständigt vilandes i våra fickor är det inte konstigt att vi tror oss ha all information vi behöver, endast ett knapptryck bort.

Vi måste ha i åtanke att det är ett fåtal kommersiella giganter som format den informationsinfrastruktur som vi lever i och att de sökträffar vi får när vi googlar ofta är sådant som andra också sökt på. Bibliotekens mål är inte att bli nya mini-googles, utan att erbjuda ett tillförlitligt alternativ och att få människor att se betydelsen av att vara kritiskt sinnad och ifrågasättande, menar Ola Pilerot.

Att ha en plats som erbjuder trovärdig information är också en viktig aspekt i händelse av en krissituation, något som förväntas ske allt oftare i framtiden. I sådana lägen kan det vara svårt att sortera rätt bland all information och veta vad som faktiskt gäller. Då kan du lita på att det går att hitta korrekt, lättillgänglig och begriplig information på biblioteket. Dessutom kan den fysiska platsen bli en frizon att söka sig till i en kris, vilket blev ett faktum när orkanen Katrina lämnade tusentals människor utan hem i New Orleans 2005. Då öppnade biblioteken upp sovplatser.

Vad händer om vi slutar läsa?

I en alltmer föränderlig och digitaliserad omvärld kan bibliotekens framtida betydelse ifrågasättas. Rapporter visar dessutom att unga i allt högre grad slutar läsa böcker och det finns ett stort värde i att försöka vända denna trend.

Förmågan att kunna ta till sig en text är väldigt fundamental och den förmågan övar du bäst upp genom att läsa längre texter. Jag tror att för att vara en bra människa måste du också ha en bra förståelse för andra människor och kunna vara empatisk och inkännande. När du läser böcker får du inblick i andra världar och andra liv. Om vi skulle sluta tror jag att vi hade blivit mindre människor, säger Ola Pilerot.

Genom det mångfacetterade urval av information och litteratur som finns på biblioteket finns här en möjlighet som knappast går att få via Facebookflödet. Här vidgas världsbilden och du kan ta del av sådant du kanske inte alltid nås av i dina sociala medier.

– Jag är ganska säker på att bibliotek alltid kommer att finnas. Kanske tänker du inte alltid på den viktiga funktion som biblioteket utgör, men det är nog lite som elektricitet. Du tänker inte på elen när den fungerar, men när den väl försvinner och allt blir mörkt blir allt plötsligt väldigt jobbigt. Samtidigt är det förstås viktigt att biblioteket fortsätter utvecklas i samklang med samhället. Vi måste alltid fortsätta uppmärksamma människor på de viktiga möjligheter som biblioteket erbjuder, säger Ola Pilerot.