Bibliotek och information

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har Sveriges största utbildnings- och forskningsmiljö inom området. Hos oss kan du skapa nya kontakter och du har möjlighet att förlägga delar av din utbildning utomlands. Genom breda utbildningar med nära kontakt med forskning och verksamhetsförankrad undervisning förbereds du för en mångsidig karriär som balanserar kreativitet och teoretisk kunskap.

Som bibliotekarie jobbar du med att söka, organisera och tillgängliggöra information. Din roll är att vara specialisten som visar vägen i dagens informationssamhälle. För dig som vill kombinera kommunikation och formgivning med tekniska färdigheter och kreativitet har vi utbildning inom Digital informationsdesign och utveckling. Utbildningen gör att du kan arbeta som bland annat webbredaktör och UX-designer.

Dina framtida yrkesroller handlar inte minst om kommunikation, samarbete och flexibilitet vilket förutsätter initiativförmåga, kreativitet och förmåga till samarbete i team, oavsett om du läser till bibliotekarie eller till digital informationsdesigner.

För dig som redan har en grundutbildning, erbjuder vi vidareutbildning i form av masterutbildningar och fristående kurser.

Möt våra studenter och alumner inom utbildningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap.

Program (6)

Program Omfattning Studieort Termin
Bibliotekarie 180 hp
Borås
Borås
HT23
HT24
Bibliotekarie, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT23
VT24
Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling 180 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
HT24
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT23
HT24
Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer 120 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24

Program (6)

Program

Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT23
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT23
VT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT23
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24

Kurser (12)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Datastrategier för organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Det mångspråkiga biblioteket 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 hp
Borås, Distans
VT24
Digitala texter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24
Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24
Skolbibliotekets funktion och uppdrag 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Vetenskaplig kommunikation 15 hp
Borås
HT23

Kurser (12)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT23