Åse drivs av nyfikenhet och vilja att utveckla förskolan (Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning)

Varför valde du att läsa Masterprogram i pedagogiskt arbete?

– Det grundar sig i att jag vill utvecklas i min yrkesroll som förskollärare och i utvecklingsarbetet av förskolan som praktik. Jag älskar min arbetsplats och drivs av hur vi kan göra en socialt hållbar och likvärdig förskola, där alla barn ges möjlighet att lära, leka och utvecklas. Då är forskning och studier av stor betydelse och det vill jag lära mig mer om. Just forskning är något som jag alltid varit nyfiken på. 

Vad får ni göra på programmet?

– Vi får ta del av tidigare forskning, problematisera forskningen som görs och utveckla kunskaper och förståelse för utbildningsvetenskapen och dess kontext. Vad det innebär att forskning är praktiknära. Vi läser, diskuterar, lyssnar till föreläsningar, övar oss på att skriva akademisk text och att självständigt fördjupa oss i olika delar av utbildningens innehåll. 

Vad är det bästa med utbildningen?

– Det är att jag upplever att jag utvecklats mycket, vilket gör att jag får nya perspektiv på mitt arbete och min arbetsplats. Utbildningen är rolig, lärorik och jag läser med ett härligt gäng. 

Hur är dina upplevelser av att studera på distans? Vad är bäst? Vad saknar du jämfört med att läsa på campus?

– Jag kan sakna fikapauserna, småsnack före eller efter, där man ges möjlighet att reflektera och diskutera med någon kurskamrat. Mitt råd till andra studenter är att försöka få till det ändå, att ses i smågrupper online eller skapa en chat. Det bästa är att det sparar tid och blir enklare att få ihop vardagen när man kan delta från vilken plats som helst. 

Vad har du för utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet med dig in i utbildningen?

– Jag började av en slump arbeta på en förskola ganska omgående efter gymnasiet. Jag stortrivdes. Den arena som förskolan kan vara för möten mellan människor, där omsorg, lek och undervisning tar form, trivs jag med. 2012 tog jag min förskollärarexamen och har sedan dess drivit olika former av utvecklingsarbeten i förskolan både i utvecklingsgrupp och som processledare. 

Vad har du för planer eller tankar för framtiden?

– Den närmaste framtiden innebär att fortsätta utbildningen och skriva en masteruppsats. Jag har inget specifikt mål mer än att få fortsätta utveckla förskolan på något sätt. Det kan vara som i dag som förskollärare eller i någon annan yrkesroll. Visst bär jag en liten dröm om att genomföra en forskarutbildning och skriva en avhandling. Sen om det faktiskt blir så eller inte, det får framtiden utvisa. 

Text: Kristina Stålberg
Publicerades: 2021-08-18

Läs mer

Fler studentintervjuer inom lärarutbildning och pedagogiskt arbete