Lärarutbildningar och pedagogiskt arbete

Med en lärarutbildning från Högskolan i Borås utvecklar du de kunskaper och förmågor du behöver i arbetet med att stimulera barn och unga till lärande. I alla våra lärarutbildningar arbetar vi med de lokala lärandemålen som är speciella för Borås; inkludering, informationssökning, estetiska lärprocesser, hållbar utveckling och digitala kompetenser.

En inspirerande lärare lyfter sina elever till en högre potential än de själva trodde var möjligt. Vi ger dig verktygen att bli den läraren!

För dig som redan är lärare, erbjuder vi vidareutbildning i form av masterutbildning och fristående kurser. På så sätt kan du utvecklas och fördjupa dina kunskaper allteftersom skolan och samhället förändras.

Program (11)

Förskollärarutbildning210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning210 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Magisterprogram i litteraturpedagogik60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk270 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

270 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kurser (28)

Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Bild för grundlärare F-630 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning)15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Engelska för lärare, åk 4-6, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning)30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 17,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass – åk 3 samt fritidshem7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

IKT ur ett inkluderande perspektiv7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Interkulturell kommunikation7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Medie- och informationskunnighet i skolan7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Musik för grundlärare F-630 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-630 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Psykologi – Grundkurs30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Skapande matematik15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Svenska som andraspråk, 31-45 hp15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Svenska som andraspråk, 46-60 hp15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Undervisning i förskola7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås