Lärarutbildningar och pedagogiskt arbete

Med en lärarutbildning från Högskolan i Borås utvecklar du de kunskaper och förmågor du behöver i arbetet med att stimulera barn och unga till lärande. I alla våra lärarutbildningar arbetar vi med de lokala lärandemålen som är speciella för Borås; inkludering, informationssökning, estetiska lärprocesser, hållbar utveckling och digitala kompetenser.

En inspirerande lärare lyfter sina elever till en högre potential än de själva trodde var möjligt. Vi ger dig verktygen att bli den läraren!

För dig som redan är lärare, erbjuder vi vidareutbildning i form av masterutbildning och fristående kurser. På så sätt kan du utvecklas och fördjupa dina kunskaper allteftersom skolan och samhället förändras.

Program (8)

Program Omfattning Studieort Termin
Förskollärarutbildning 210 hp
Skövde
Borås
Varberg
VT22
HT22
HT22
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Ortsoberoende
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Skövde
Borås
VT22
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Skövde
Borås
Varberg
VT22
HT22
HT22
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
VT22
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Ortsoberoende
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 hp
Borås
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 hp
Borås
HT22

Program (8)

Program

Omfattning Studieort Termin
210 hp
Skövde
Borås
Varberg
VT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
Varberg
VT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT22

Kurser (25)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker 60 fup
Borås
Borås
VT22
HT22
Bild för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT22
Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I 30 hp
Borås
HT22
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 hp
Varberg
Borås
Skövde
VT22
HT22
HT22
Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass – åk 3 samt fritidshem 7,5 hp
Borås
Borås
VT22
HT22
IKT ur ett inkluderande perspektiv 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Interkulturell kommunikation 7,5 hp
Borås
HT22
Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Musik för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT22
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 hp
Borås
HT22
Psykologi – Grundkurs 30 hp
Ortsoberoende
HT22
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT22
HT22
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT22
Skapande matematik 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT22
HT22
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II 30 hp
Borås
HT22
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT22
HT22
Svenska som andraspråk, 31-45 hp 15 hp
Ortsoberoende
HT22
Svenska som andraspråk, 46-60 hp 15 hp
Ortsoberoende
VT22
Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT22
Undervisning i förskola 7,5 hp
Borås
HT22

Kurser (25)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
Borås
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Varberg
Borås
Skövde
VT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22