Lärarutbildningar och pedagogiskt arbete

Som förskollärare eller lärare kan du erbjuda möjlighet till och skapa förutsättningar för lärande och utveckling för barn och ungdomar.

Program (8)

Förskollärarutbildning210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Magisterprogram i litteraturpedagogik60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk270 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

270 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kurser (30)

Bild för grundlärare F-630 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Det flerspråkiga klassrummet7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning)15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Engelska för lärare, åk 4-6, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning)30 högskolepoäng, Deltid 67%, Distans, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 67%, Distans, Borås

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Etisk undervisning7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 17,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås, Ortsoberoende

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Interkulturell kommunikation7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Medie- och informationskunnighet i skolan7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Musik för grundlärare F-630 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-630 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Pedagogiskt arbete15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Praktikutvecklande forskning i pedagogiskt arbete15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Psykologi – Grundkurs30 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Retorik med didaktisk inriktning7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Skapande matematik15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Social rättvisa och hållbarhet i pedagogiskt arbete15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Svenska som andraspråk, 31-45 hp15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Svenska som andraspråk, 46-60 hp15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Undervisning i förskola7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås