Lärarutbildningar och pedagogiskt arbete

Med en lärarutbildning från Högskolan i Borås utvecklar du de kunskaper och förmågor du behöver i arbetet med att stimulera barn och unga till lärande. I alla våra lärarutbildningar arbetar vi med de lokala lärandemålen som är speciella för Borås; inkludering, informationssökning, estetiska lärprocesser, hållbar utveckling och digitala kompetenser.

En inspirerande lärare lyfter sina elever till en högre potential än de själva trodde var möjligt. Vi ger dig verktygen att bli den läraren!

För dig som redan är lärare, erbjuder vi vidareutbildning i form av masterutbildning och fristående kurser. På så sätt kan du utvecklas och fördjupa dina kunskaper allteftersom skolan och samhället förändras.

Program (11)

Program Omfattning Studieort Termin
Förskollärarutbildning 210 hp
Varberg
Borås
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma 210 hp
Borås
HT21
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp
Borås
Varberg
HT21
HT21
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Borås
Skövde
Borås
HT21
VT22
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Borås
Varberg
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
VT22
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk 270 hp
Borås
HT21

Program (11)

Program

Omfattning Studieort Termin
210 hp
Varberg
Borås
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Varberg
HT21
HT21
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Skövde
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Varberg
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
270 hp
Borås
HT21

Kurser (27)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker 60 fup
Borås
Borås
HT21
VT22
Bild för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT21
Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 15 hp
Borås, Distans
HT21
Engelska för lärare, åk 4-6, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 30 hp
Borås, Distans
HT21
Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I 30 hp
Borås
HT21
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 hp
Borås
Skövde
Varberg
HT21
HT21
VT22
Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass – åk 3 samt fritidshem 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
IKT ur ett inkluderande perspektiv 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Interkulturell kommunikation 7,5 hp
Borås
HT21
Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Musik för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT21
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 hp
Borås
HT21
Psykologi – Grundkurs 30 hp
Borås, Distans
HT21
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT21
Skapande matematik 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II 30 hp
Borås
HT21
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Svenska som andraspråk, 31-45 hp 15 hp
Ortsoberoende
HT21
Svenska som andraspråk, 46-60 hp 15 hp
Ortsoberoende
VT22
Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT21
Undervisning i förskola 7,5 hp
Borås
HT21

Kurser (27)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Skövde
Varberg
HT21
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21