Bild på Sofia Stenman (till vänster) och Amanda Blom (till höger)

Amanda och Sofia skrev sitt examensarbete inom ramen för ett forskningsprojekt (Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap)

Hur är det att läsa Industriell Ekonomi?

Sofia: – Programmet är väldigt intressant. Det är en bred linje med en bra blandning av teknik, ekonomi och management. Vi får bred kunskap som sedan kan appliceras i det verkliga arbetslivet, och som vi kommer att ha stor nytta av i framtida yrkesroller.

Amanda: – Att läsa Industriell Ekonomi är intressant, det ger dig både en inblick i den tekniska och den ekonomiska världen. Genom variation mellan teknik, ekonomi och socioteknik, som inriktningen ger, tycker jag att vi får de bästa av alla världar. Utbildningen har en stor bredd och öppnar många olika dörrar på arbetsmarknaden. 

Vad är det bästa med programmet?

Sofia: – Det bästa med att läsa programmet är att det är en bra mix av olika ämnesområden, man har under dessa år både fått läsa kurser inom teknik, ekonomi men även mer kopplat mot olika arbetsorganisationer och ledarskapsformer som då är den inriktning vi läser. De kurser man läser är väldigt relevanta och ofta direkt kopplade mot arbetslivet. Det gör att vi får en bättre helhetsbild och en bred kunskapsbas att komma in på arbetsmarknaden med. 

Amanda: – Ja, bästa med att läsa Industriell Ekonomi med inriktning arbetsorganisation och ledarskap är just det, att du får en bred bas att stå på! Utbildningen ger dig både förståelse inom produktion och logistikutveckling men samtidigt med ett stort fokus på människan i sig. Utbildningen ger dig båda perspektiven, vilket också gör att man har möjlighet att arbeta inom många olika områden. 

Hur är det att plugga på Högskolan i Borås?

Sofia: – Det är en bra högskola att plugga på. I början var jag tveksam till hur jag skulle klara av att pendla från Göteborg, men det har gått hur smidigt som helst. Högskolan har verkligen anpassat sig i sin schemaläggning efter att det är många som just pendlar, och det är verkligen ett plus. Det har varit bra kvalitet på både föreläsare och innehållet i kurserna, samt ett bra upplägg där vi har fått möjlighet att både läsa tillsammans och samarbeta med andra inriktningar inom textil, teknik och ekonomi. 

Amanda: – Högskolan i Borås är en högskola med många olika typer av program och inriktningar, här finns det därför en stor mångfald av människor, vilket jag tycker är roligt. På programmet läste vi en del kurser med andra program, därför har vi även fått se och lära oss olika perspektiv, angreppssätt och lösningar.

Just nu skriver ni ert examensarbete inom ramen för ett forskningsprojekt, hur kom det sig att ni fick möjlighet att göra det?

– En av våra tidigare lärare kom på en föreläsning och presenterade möjligheten att skriva sitt examensarbete kopplat till ett forskningsprojekt på Högskolan i Borås. Vi tyckte att det lät intressant, så vi skickade in en intresseanmälan. Vi fick sedan möjlighet att pitcha vår idé för och förslag till examensarbete för forskargruppen, berättar de.

Hur är det att arbeta inom ett riktigt forskningsprojekt?

Sofia: – Det är väldigt givande, dels för att du får en inblick i hur ett riktigt forskningsprojekt går till, från grundidé till slutprodukt, men även för att du får sätta ämnet man skriver om i en praktisk kontext. Att applicera ämnet i verkliga situationer gör att det blir lättare att se helhetsbilden och få en större förståelse för ämnets relevans.

Amanda: – Att arbeta inom ett forskningsprojekt har gjort att arbetet känns mer ”på riktigt”. Det har varit givande att testa sina teoretiska kunskaper efter tre år här på skolan och använda det för att lösa ett verkligt problem.

Namn: Sofia Stenman (till vänster på bilden)
Ålder: 27 år
Utbildning: Industriell Ekonomi inriktning arbetsorganisation och ledarskap
På fritiden gör jag helst: Tränar, reser. 

Namn: Amanda Blom (till höger på bilden)
Ålder: 26 år
Utbildning: Industriell Ekonomi inriktning arbetsorganisation & ledarskap
På fritiden gör jag helst: På fritiden älskar jag att träna!

Text och foto: Emilia Vermelin
Publicerad: 2021-07-19