Teknik- och ingenjörsvetenskap

"Det är allt det här med energifrågor och energiomställningen, det ligger i tiden. Du lär dig grunderna på utbildningen, och samtidigt ser du de problem som finns i samhället inom energi- och miljöområdena."