Ett spännande yrke med många möjligheter (Energiingenjör)

Jonathan Odqvist tog examen från Energiingenjörsutbildningen 2015. I dag arbetar han som VVS-konsult och konstruktör.

Vad innebär ditt arbete?

– Hos TQI Consult Väst AB är vi rådgivande ingenjörer och VVS-experter som hjälper våra kunder med både långsiktig projektplanering och akut problemlösning. Den största delen av vårt arbete utförs i projektform, där jag arbetar i tillfälliga projekteringsorganisationer som konstruktör och bollplank till vår expertis, som kan vara arkitekter, beställarens representanter, brandkonsulter, entreprenörer och andra. Arbetet innefattar mycket kommunikation och samordning, samt att det kräver en förståelse för andra discipliners behov och problemställningar.

– Som rådgivande ingenjör är jag även energiingenjör till yrket. Jag utför energiberäkningar, som ska vara till underlag för bygglov vid ny- och tillbyggnad, beräkningar av värme- och kylbehov vid installationer och diverse flödesberäkningar i rör- och kanalnät.

– Den ena dagen är sällan den andra lik. Under vissa perioder deltar man i stora, långtgående projekt som sträcker sig över flera år. Dessa perioder byts av med flertalet små och olika uppdrag i form av beräkningar, utredningar eller konstruktion.

Varför valde du att studera till Energiingenjör?

– Jag började mina studier på Högskoletekniker – Vatten & Miljö som då var placerad vid Campus Varberg. Vid den tiden var jag intresserad av processindustri inom Vatten & Avlopp, men jag fick snart upp ögonen för energiteknik och elkraft och fick på det sättet kontakt med många som arbetade vid Ringhals Kärnkraftverk och Södra Cell, där jag också fick möjlighet till sommarjobb och praktik. Jag bytte därför inriktning från Vatten & Miljö till Energi- och Processteknik.

– När den då tvååriga utbildningen var slut fick vi möjlighet att fortsätta läsa till Energiingenjör – El & Elkraftsteknik, vilket jag ansökte till. Jag kände att jag kunde studera längre och att en ingenjörsexamen var värd den extra insatsen.

Vad var bäst med utbildningen?

– Energiingenjörsutbildningen erbjöd en mycket bred verktygslåda. Här fick vi den allmänna basen av matematik, statistik & försöksplanering, termodynamik och projektteknik, men även de omfattande kurserna Energiteknik I & II samt Ventilation och uppvärmningssystem. Inom El & Elkraft fick vi heltäckande kurser som lade grunden till möjligheten att arbeta med såväl kraftelektronik som elanläggningsteknik.

– Den breda utbildningen innefattar en komplett grund för att kunna arbeta med så många olika delar av energifrågor. Själv valde jag att ta anställning som konsult inom VVS & Energi och arbetar främst mot bygg- och fastighetsbranscherna, men skulle likväl kunna arbeta inom el och elkraft, industri eller processindustri. Energiingenjörsutbildningen är ett program som öppnar upp breda möjligheter, och det är dess stora styrka.

Har du haft nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

– Inom mitt yrke som rådgivande ingenjör stöter man ständigt på vitt skilda problem och frågeställningar och jag kan utan tvekan säga att nästan varje kurs jag läst i utbildningen har hjälpt mig i mitt arbete. Även om jag inte till yrket arbetar med exempelvis el och elkraft, har de kurserna försett mig med förståelse för elkonsultens behov och problemställningar när vi projekterar tillsammans inom ett projekt.

– Mitt yrke som självständig problemlösare hade inte varit möjligt att utföra utan den verktygslåda och problemlösningsvana som utbildningen medfört.

Text: Annie Klasén, 2020-10-20