Samira följde sin passion och lärde sig skapa hållbara lösningar av återvunna resurser

Samira Syed

Varför valde du att studera programmet Resursåtervinning – bioteknik och bioekonomi?

– Eftersom jag såg en avgörande koppling mellan miljö, teknik och vår ekonomi. Detta område erbjuder sätt att använda naturliga processer för att på ett klokt sätt använda resurser och skapa hållbara lösningar. Jag ville lära mig färdigheter som skulle låta mig göra verklig skillnad genom att hitta praktiska sätt att hantera miljöutmaningar på, och bidra till en bättre framtid för alla.

Vad har du lärt dig under utbildningen?

– Jag engagerade mig i en mix av praktiskt lärande och teoretiska studier. Jag fördjupade mig i bioteknikens principer och upptäckte hur levande organismer kan nyttjas för resursåtervinning. Jag utforskade olika processer som syftar till hållbara lösningar. Jag utforskade även den ekonomiska sidan, och förstod hur olika metoder passar in i affärsstrategier och bidrar till den bredare bioekonomin. Genom samarbetsprojekt, diskussioner och praktisk forskning vässade jag min problemlösningsförmåga och förberedde mig för att aktivt bidra till detta viktiga område.

Vad var det bästa med programmet?

– Det bästa var blandningen av praktiskt lärande och teoretisk kunskap. Programmet erbjöd unika möjligheter att samarbeta med olika företag kring projekt som involverade livscykelanalys och den cirkulära ekonomin. I en separat kurs designade vi till och med en komplett industriell anläggning och bedömde dess teoretiska och praktiska genomförbarhet i den verkliga världen. Detta praktiska arbete särskiljer programmet och ger oss studenter konkreta färdigheter för både analys och tillämpning.

Vilka karriärmöjligheter finns tillgängliga nu när du har avslutat dina studier?

– Jag säkrade en doktorandtjänst direkt efter att jag avslutade min masterexamen. Även många av mina studiekamrater fick jobb, inom yrken så som forsknings- och utvecklingsingenjörer, laboratorieingenjörer och processingenjörer, innan de tog sin examen. Utsikterna för att hitta en anställning efter utbildningen ser därmed väldigt lovande ut.

Vad gör du om fem år?

– Förhoppningsvis är jag klar med min doktorsexamen och arbetar antingen inom den akademiska världen eller ute i industrin.

Varför valde du att studera i Borås?

– Jag ville studera högskolans kandidatprogram Kemiingenjör - tillämpad bioteknik. Det som lockade mig till det programmet var området bioteknik, som jag blev mycket intresserad av redan under gymnasietiden. Sedan valde jag att även läsa min master inom samma område.

Hur är studentstaden Borås?

– Staden är lugn och välkomnande för studenter. Människorna är vänliga och det finns många caféer och platser att besöka. Du kan enkelt promenera eller använda kollektivtrafik för att ta dig runt och ingenting är alltför långt bort. Det är också nära till Göteborg och Landvetter flygplats med bra förbindelser dit.  

Vart är din favoritplats på campus?

– Förmodligen de pentryn där jag och mina studiekamrater kopplade av under lunchen och fikapauserna. Eftersom det finns olika studentpentryn tillgängliga, var vi inte begränsade till en och samma plats hela tiden.

Vilka tips har du till dem som funderar på att söka till samma program som du?

– Först och främst, följ din passion. Om du verkligen är intresserad av ämnet är det en stor fördel. Det är mycket lättare att hålla motivationen uppe när du studerar något du verkligen älskar.

Läs mer

Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi

Text: Sara Lundgren
Foto: Anna Sigge

Publicerades 2023-08-21