Izabell, student

Hon får verktygen att tackla textilindustrins miljöpåverkan

Izabell, student

Varför valde du att studera masterprogrammet i textilteknisk innovation?

Främst för att jag kände att jag ville lära mig mer om hur man kan tackla miljöproblem som textilindustrin orsakar med ett textiltekniskt perspektiv. Jag läste min kandidatexamen, Textil Produktutveckling och Entreprenörskap också på Textilhögskolan, Högskolan i Borås, vilket gav mig en bra grund med ett holistiskt perspektiv att se problemen, men jag ville lära mig mer om textiler och fördjupa mina kunskaper.

Detta är ett nytt masterprogram på Textilhögskolan. Vad får du lära dig i utbildningen?

Jag har nu, nästan 1 år in på utbildningen fått lära mig otroligt mycket nytt och känner verkligen att utbildningen mött mina förhoppningar gällande att avancera min förståelse för textilier. Jag får lära mig en bra kombination av mer textilteknisk kunskap som sammankopplas med det holistiska perspektivet på den textila värdekedjan samt med stort fokus på innovation.

Vad är det bästa med utbildningen än så länge?

Att jag får svar på många av de frågor som jag ställde mig i kandidaten. Mycket jag har funderat på gällande industrin har varit för komplext för min kandidatexamen och har till en viss del begränsat min nyfikenhet. Jag är väldigt intresserad av den miljöpåverkan som industrin orsakar och även om det är ett komplext område, så har jag upplevt att utbildningen verkligen har gett mig mer verktyg för hur jag ska se på problemen och potentiellt en dag tackla dem.

Vad var din sysselsättning innan du påbörjade dina studier på Högskolan i Borås?

Jag jobbade som butiksbiträde där jag bland annat sålde textila produkter. Det var mer av ett sabbatsår då jag visste att jag en dag ville söka vidare studier, men textilintresset har alltid funnits med mig mer eller mindre.

Vilka karriärmöjligheter kommer du att ha efter dina studier?

Jag kan jobba som textil produktutvecklare och liknande yrken. Jag har undersökt marknaden lite och det är en mättad arbetsmarknad i Sverige, speciellt i storstäderna. Men det är en fördel att ha en master såklart och jag skulle säga att fler möjligheter kommer presenteras för mig nu.

Vad drömmer du om att göra om fem år?

Om fem år hoppas jag jobba på ett företag med ett stort fokus på hållbar produktutveckling som en textil produktutvecklare. Jag kan även se mig jobba i andra länder då svenska marknaden inte nödvändigtvis är något som jag begränsar mig till.

Varför valde du att studera på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås?

Jag valde Borås då jag först såg kandidatutbildningen och den passade mina vid tidpunkten breda och något vaga krav på utbildning. Jag ville få reda på lite om allt om den textila värdekedjan och med ett redan då stort intresse för hållbarhet.

Hur hittade du till utbildningen? Tillexempel sökte du efter information eller blev du tipsad?

Jag såg att Högskolan i Borås erbjöd en del olika textila utbildningar så jag gick på Textilhögskolans öppet hus för att ta reda på mer. Personligen kände jag att det gav mig otroligt mycket bra information vilket vägledde mig,  då jag tyckte att informationen som fanns online var lite för generell.

Hur är studentstaden Borås?

Den är liten, men jag är också uppväxt i Göteborg så det påverkar såklart mitt perspektiv. Det är dock en bra studentstad skulle jag säga. Det finns en hel del kul man kan göra, matbutikerna är till och med anpassade för att vara mer studentvänliga och second hand butiker finns det av i plural. Skulle man vara intresserad, går det också enkelt att ta sig till Göteborg.

Vart är din favoritplats på campus?

Jag skulle nog säga att det är trappan utanför The Food Company i  Textile Fashion Center. Den delen av byggnaden är estetiskt tilltalande för mig och jag gillar att sitta där och jobba medan jag ser andra gå omkring.

Vilka tips har du till dem som vill söka samma utbildning som du?

Om du kommer från samma kandidatutbildning som mig, så var beredd på att det är ett kunskapsgap i början som du kommer behöva ta dig över. Man läser en del kurser tillsammans med masterstudenterna på textilingenjörsprogrammet och de kurserna är på en avancerad nivå. Det går bra, men man måste ha drivet och viljan att lära sig för det kan kännas tungt. Utöver de kurserna är det mycket kreativitets- och innovationsdrivande kurser som hjälper en att nyttja ens nya kunskap vilket gör att allt balanseras ut lite mer.

Varför borde folk studera på Textilhögskolan?

Det bästa är att man får så många möjligheter att faktiskt skapa grejer. Det finns både väveri, trikå, nonwoven, konfektion och flera olika beredningslabbar med otroligt många olika möjligheter. Utöver det är det också stort miljöfokus och ett brett samarbete med olika organisationer som hjälper företag att starta upp.

Läs mer

Masterutbildning i textilteknisk innovation

 

Text: Sara Lundgren
Foto: Sara Lundgren

Publicerad: 2024-04-08