Masterutbildning i textilteknisk innovation

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Masterprogrammet i textilteknisk innovation är utformat för att passa studenter med en kandidat- eller högskoleingenjörs-examen i textilteknologi. Goda kunskaper i textila material och förståelse för textila tillverkningsmetoder och processer är viktiga för att kunna tillgodogöra sig programmet. Under fyra terminer, uppdelade i avgränsade kurser, kommer de antagna studenterna ytterligare utveckla sina kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga inom textilteknisk innovation. Kursernas didaktik och ordning ger grad- och stegvis progression med särskilt fokus på textila material, tillverkningsmetoder samt innovation och produktutveckling.
I samtliga kurser tränar studenterna sina praktiska laborativa förmågor genom inlämningsuppgifter med experiment och projektuppgifter där de konkretiserar koncept genom framställning av prototyper och demonstratorer. Kraven på deras vetenskapliga kommunikationsförmåga ökar för varje steg i utbildningen. Programmet liksom institutionen präglas av en internationell och multikulturell atmosfär vilket möjliggör en fundamental förståelse för de textila värdekedjornas etiska dilemman och möjligheter.

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.