Unikt programutbud avgörande för valet att studera på Textilhögskolan

– Jag har alltid varit kreativt lagd och intresserad av det kulturella, vare sig det handlar om inredning, fotografi, musik eller mode. Det var en ren slump att jag hittade programmet Textilt Management. Jag visste att jag ville studera management, och hur det kan appliceras på kreativa processer, men hade inte bestämt mig inom vilket område. Textilt Management verkade intressant eftersom det, förutom den operativa och ekonomiska verksamheten i modeindustrin, även behandlade relevanta och fascinerande fenomen som varför mode finns till och konsumeras, hållbar utveckling och den ständiga digitaliseringen. 

Varför valde du att studera på Textilhögskolan?

– Jag är från Finland och ville gärna studera utomlands. Programutbudet var helt unikt jämfört med de flesta andra nordiska skolor som erbjuder studier inom det textila området. Majoriteten av skolorna inom textil och mode fokuserar enbart på praktiska områden som design och formgivning, medan Textilhögskolan även erbjuder program som innefattar företagsekonomi och handel. Jag har svenska som modersmål och då kändes det ytterligare som ett naturligt steg att flytta till Sverige och studera på Textilhögskolan.

Vad gör ni på utbildningen?

– Utbildningens huvudfokus är studier av hur verksamheter och konsumtion inom textil- och modehandeln organiseras och leds. Som komplement till kurserna i textilt management ingår även praktiska textila grundkurser och kurser inom företagsekonomi.

Vad på utbildningen tycker du bäst om?

– Det är att även om den har ett övergripande fokus på just textil- och modeindustrin, har den ändå gett mig kunskaper och kompetens som är enkel att tillämpa och överföra på nästan vad som helst. Jag har också tyckt om att en stor del av kurserna undervisas på engelska.

Under utbildningen var du på praktik på Zalando i Berlin. Vad fick du göra där?

– Jag praktiserade på Zalando Marketing Services i Berlin i fem månader under 2021. Jag arbetade inom Strategic Partner Consultancy, i ett team som ansvarar för företagets största kund, Adidas. Till mina arbetsuppgifter hörde bland annat utveckling av marknadsföringsstrategier, konceptuella presentationer och kreativa koncept, men även mer analytiska aspekter som optimering och rapportering av försäljning och kampanjer. Under praktiken fick jag ta del av en mycket internationell miljö med högt tempo. Jag upplevde aldrig att jag behandlades som en praktikant, utan fick tidigt ett stort ansvar och ägarskap över mina arbetsuppgifter och mindre projekt. 

Hur var det att göra praktiken under coronapandemin?

– I stort sett hela min utbildning har skett på distans på grund av coronapandemin, även de två praktikperioder jag utfört hittills. Det är klart att en praktik, likt studier, under en pandemi ser väldigt annorlunda ut än den skulle ha gjort under normala förhållanden, exempelvis med tanke på att vi till stor del arbetade hemifrån. Trots det är jag tacksam över just detta, eftersom det är därför jag fick möjligheten att göra praktik i Berlin, samtidigt som jag studerade i Sverige.

– Zalando har ett enormt huvudkontor med över tio byggnader i Berlin, och under min praktik var det valfritt att fysiskt vara på plats. Jag åkte in till kontoret några dagar i veckan och de dagar jag hade föreläsningar på Textilhögskolan, bestämde jag mig för att arbeta hemifrån, vilket fungerade hur bra som helst. Trots att det inte var obligatoriskt att fysiskt komma till kontoret, träffade jag ändå mina arbetskompisar både under och efter arbetstid.

Vad betyder praktiken för dig?

– Den gav mig möjligheten att applicera mycket av det jag hittills lärt mig i en praktisk kontext och otroligt mycket mer kunskap och erfarenhet av modehandeln och digitaliseringen, eftersom Zalando i grunden är så techfokuserat. Eftersom jag direkt fick ett så stort ansvar, och att under praktiken få så bra feedback växte mitt självförtroende och mina förmågor, och jag känner mig i dag mycket säkrare när det gäller att tackla problem och uppgifter som känns obekanta och komplexa. På Zalando arbetade jag varje dag med människor från olika länder och med olika bakgrunder, vilket gav mig ett bredare synsätt i allmänhet. 

Vad har du för planer efter utbildningen?

– Efter kandidatutbildningen på Textilhögskolan kommer jag i höst att börja på en ettårig masterutbildning i Spanien, fortfarande inom management, men denna gång inom ett annat kreativt område. Jag trivs väldigt bra i större städer med internationella och dynamiska miljöer, så jag kommer antagligen att stanna utomlands även efter detta – kanske att jag återvänder till Berlin i något skede, eftersom jag verkligen gillade staden och människorna där!

Vad har du för tips till dem som söker till utbildningen Textilt Management?

– Ha ett öppet sinne för de kurser som ingår i utbildningen. De praktiska textilkurserna kanske känns onödiga och ointressanta, men i själva verket ger de värdefull kunskap om material och tillverkningsprocesser, något som efterfrågas på arbetsmarknaden inom modeindustrin. Dessutom rekommenderar jag alla att åka utomlands på praktik eller utbyte. Jag gjorde både och, vilket fick mig att växa mer än jag kunde ana – både personligt och professionellt.

Läs mer

Läs mer om Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel, 180 hp

Praktiken i Berlin genomförde Elin Salenius i egen regi (reds. anm.)

Publicerades: 2022-04-06