Bli en del av en kreativ, internationell miljö
där hållbar utveckling går som en röd tråd
genom utbildningen 

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp

HöstTermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Kandidatprogrammet i textilt management, inriktning mode och handel fokuserar på modeföretagens arbete i den textila värdekedjan som ligger närmast konsumenten, det vill säga försäljning, marknadsföring och social media. Den textila värdekedjan är det som händer innan en tröja eller andra modeprodukter hamnar i varukorgen. Det är med andra ord den textila värdekedjan som gör att idéer blir plagg genom design, produktion, marknadsföring, försäljning och slutligen hamnar hos kunden. Den textila värdekedjan omfattar även konsumtionsbeteenden och återvinning eller återanvändning av plagg. Utbildningen är unik med sin specialisering inom mode och marknadsföring. 

Utbildningen ger dig goda kunskaper om marknadsföring, hållbarhet, konsumtion och mode inom modebranschen. Du får således en förståelse för hur plagg tillverkas och vilka material- och produktegenskaper som själva slutprodukten får. Utbildningen består därför av kurser inom företagsekonomi såsom marknadsföring, marknadskommunikation och konsumentbeteende, men också textila grundkurser såsom textil materiallära, färgning och beredning samt trikåteknik där du får möjlighet att arbeta i Textilhögskolans unika labb. Utbildningen omfattar även kurser om framtidens modehandel och digitalisering. Vi lyfter problem kring hållbar utveckling, varför mode finns och konsumeras och du tränas i att kritiskt granska både problem och lösningar.  

Vid Textilhögskolan genomförs internationell forskning inom utbildningens alla områden och du möter tidigt våra forskare. Den forskning som bedrivs vid Textilhögskolan handlar bland annat om framtidens hållbara modeföretag och modekonsumtion samt hur tillverkningen av modeprodukter kan ske på ett transparent och etiskt sätt. Eftersom modebranschen är global har vi flera lärare och forskare från andra länder, vilket gör att undervisningen ibland sker på engelska. I några kurser läser du också tillsammans med utbytesstudenter från andra länder. Kurslitteraturen är på både engelska och svenska. Vi förbereder således våra studenter för att kunna arbeta inom branschen över hela världen. 

Utlandsstudier och praktik 

Ett uppskattat inslag i utbildningen är möjligheten att studera en termin utomlands vid ett av högskolans partnerlärosäten eller att genomföra en praktikperiod på ett företag. Tidigare studenter har till exempel studerat vid universitet i Australien, Brasilien, Frankrike, Hong Kong, Nederländerna, Taiwan, Tyskland och Sydkorea. 

Efter avslutad utbildning 

Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå (ett eller två år) inom både mode/textil och handel, men även mer generella företagsekonomiutbildningar är möjliga. Vid Textilhögskolan och Högskolan i Borås finns till exempel möjlighet att läsa vidare genom en masterutbildning i modemarknadsföring och management, styrning av textila värdekedjor eller management av digital handel. 

Arbetsmarknad 

Tidigare studenter arbetar i många olika roller i modebranschen. Övergripande kan rollerna sammanfattas i tre områden: försäljning, marknadsföring eller utveckling av butiker och koncept. Försäljning kan till exempel innebära att arbeta som specialiserad säljare, avdelningschef på ett större företag, e-handelschef eller butikschef. Jobb inom marknadsföring är exempelvis marketing manager, social media manager eller marknadsföringskoordinator. Utveckling av butiker och koncept innebär att arbeta som key account manager, merchandiser/sortimentsutvecklare, visual merchandiser eller inköpsassistent. 

Programansvarig berättar om utbildningen

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Textilt management Presentation 2022

 

Intervju med studenten Miriam

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Miriam Stierna

 

Presentation om utbytesstudier av studenten Josefine Ericsson

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Intervju med före detta studenten Louise

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

FAQ - studenterna svarar

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna om utbildningen här.