Bli en del av en kreativ, internationell miljö
där hållbar utveckling går som en röd tråd
genom utbildningen 

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kandidatprogrammet i textilt management med inriktning, mode och handel är en utbildning för dig som är intresserad av modevärlden och modehandel, frågor kring konsumtion, livsstil och hållbar utveckling. Utbildningen är unik med sin specialisering mot textil och mode i kombination med handel.

Textil- och modehandeln har utvecklats kraftigt under de senaste åren och många olika kompetenser efterfrågas i dag. Livsstilsbutiker konkurrerar med traditionella butikskedjor. E-handel är på stark frammarsch. Influencers utmanar traditionell marknadsföring inom både hemtextil och mode. Parallellt utvecklas nya former av service och tjänster för att möta ett behov av mer hållbar konsumtion.

Utbildningen ger en god kunskapsgrund om textilt management, textil- och modehandel samt textila produkter och tillverkningsprocesser. Branschen är tydlig med sitt behov av kompetens inom dessa områden. Utbildningen har tagits fram utifrån dessa behov och våra lärare har stor erfarenhet från branschen.

Textilt management Presentation 2022

Utbildningens huvudfokus är textilt management, dvs. studier av hur verksamheter och konsumtion inom textil- och modehandeln organiseras och leds. Som komplement till kurserna i textilt management ingår även textila grundkurser och kurser inom företagsekonomi. Utbildningen omfattar även undervisning om begreppet mode och frågeställningar om varför mode finns och konsumeras. Vi lyfter problem kring hållbar utveckling kopplat till mode och konsumtion, du tränas i att kritiskt granska både problem och lösningar. Vid Textilhögskolan och Högskolan i Borås genomförs forskning inom textilt management och inom andra områden med anknytning till utbildningen. Du möter tidigt våra forskare i utbildningen.

Branschen är internationell och du kastas in i en sådan atmosfär redan från start. Flera av lärarna kommer från andra länder, vi använder kurslitteratur på engelska och några kurser läser du tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

Ett uppskattat inslag i utbildningen är möjligheten att genomföra en praktikperiod på ett företag eller att studera en termin utomlands exempelvis i Brasilien, Taiwan, Sydkorea, Tyskland eller Nederländerna.

Programansvarig: Lars Hedegård

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Karriärvägar efter utbildningen kan delas in i tre övergripande områden som alla handlar om att organisera relationen mellan konsument och handelsföretag i både traditionella försäljningskanaler och inom e-handel. Utbildningen förbereder dig för arbete med försäljning gentemot konsumenten, exempelvis som specialiserad säljare, som floor-manager, e-commerce manager eller som butikschef. Ett alternativt område är marknadsföring mot konsument, till exempel som influence manager eller pr-manager. Vidare är arbeten med utveckling av butiker och koncept, exempelvis som säljare mot butik, key account manager, merchandise planner, butiksutvecklare eller som brand manager ett möjligt karriärområde.

Miriam Stierna

Studentintervju Monica Medjedovic

Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå inom både mode/textil och handel.

Textilt management tidigare Butikschefsutbildningen

Se exempel på vad studenterna arbetar med i utbildningen.

FAQ - studenterna svarar

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna om utbildningen här.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Programutbudet var helt unikt jämfört med de flesta andra nordiska skolor som erbjuder studier inom det textila området. Majoriteten av skolorna inom textil och mode fokuserar enbart på praktiska områden som design och formgivning, medan Textilhögskolan även erbjuder program som innefattar företagsekonomi och handel.

Elin Salenius, student

Under mina tre år på Textilhögskolan växte jag som person och lärde mig ta eget ansvar på ett sätt jag tidigare inte gjorde. För mig har praktiken hjälpt mig enormt mycket, då den gav mig en fot in i det företag som jag arbetar på i dag.

Amadeus, tidigare student

Till en början läste vi mycket grundläggande kurser inom marknadsföring och redovisning., Andra och tredje året var det mer fokus på mode och den textila värdekedjan. Vi har lärt oss allt från trikåteknik till väveriteknik men även färg och beredning. Det är verkligen en perfekt kombination mellan alla kurser.

Yasmin Garcia Johansson, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.