Bli en del av en kreativ, internationell miljö
där hållbar utveckling går som en röd tråd
genom utbildningen 

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kandidatprogrammet i textilt management med inriktning, mode och handel är en utbildning för dig som är intresserad av modevärlden och modehandel, frågor kring konsumtion, livsstil och hållbar utveckling. Utbildningen är unik med sin specialisering mot textil och mode i kombination med handel.

Textil- och modehandeln har utvecklats kraftigt under de senaste åren och många olika kompetenser efterfrågas i dag. Livsstilsbutiker konkurrerar med traditionella butikskedjor. E-handel är på stark frammarsch. Influencers utmanar traditionell marknadsföring inom både hemtextil och mode. Parallellt utvecklas nya former av service och tjänster för att möta ett behov av mer hållbar konsumtion.

Utbildningen ger en god kunskapsgrund om textilt management, textil- och modehandel samt textila produkter och tillverkningsprocesser. Branschen är tydlig med sitt behov av kompetens inom dessa områden. Utbildningen har tagits fram utifrån dessa behov och våra lärare har stor erfarenhet från branschen.

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

Textilt management Presentation 2022

Utbildningens huvudfokus är textilt management, dvs. studier av hur verksamheter och konsumtion inom textil- och modehandeln organiseras och leds. Som komplement till kurserna i textilt management ingår även textila grundkurser och kurser inom företagsekonomi. Utbildningen omfattar även undervisning om begreppet mode och frågeställningar om varför mode finns och konsumeras. Vi lyfter problem kring hållbar utveckling kopplat till mode och konsumtion, du tränas i att kritiskt granska både problem och lösningar. Vid Textilhögskolan och Högskolan i Borås genomförs forskning inom textilt management och inom andra områden med anknytning till utbildningen. Du möter tidigt våra forskare i utbildningen.

Branschen är internationell och du kastas in i en sådan atmosfär redan från start. Flera av lärarna kommer från andra länder, vi använder kurslitteratur på engelska och några kurser läser du tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

Ett uppskattat inslag i utbildningen är möjligheten att genomföra en praktikperiod på ett företag eller att studera en termin utomlands exempelvis i Brasilien, Taiwan, Sydkorea, Tyskland eller Nederländerna.

Programansvarig: Lars Hedegård

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Karriärvägar efter utbildningen kan delas in i tre övergripande områden som alla handlar om att organisera relationen mellan konsument och handelsföretag i både traditionella försäljningskanaler och inom e-handel. Utbildningen förbereder dig för arbete med försäljning gentemot konsumenten, exempelvis som specialiserad säljare, som floor-manager, e-commerce manager eller som butikschef. Ett alternativt område är marknadsföring mot konsument, till exempel som influence manager eller pr-manager. Vidare är arbeten med utveckling av butiker och koncept, exempelvis som säljare mot butik, key account manager, merchandise planner, butiksutvecklare eller som brand manager ett möjligt karriärområde.

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

Miriam Stierna

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå inom både mode/textil och handel.

FAQ - studenterna svarar

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna om utbildningen här.