Internationell master i textilteknik

WE-TEAM: World Textile Engineering Advance Master

120 ECTS-poäng  
Undervisningsspråk: Engelska
Område: Textil och mode
Programmet finansieras av Erasmus+ och EU
https://we-team.education/

WE-TEAM erbjuder avancerad utbildning i textilteknik med senaste utvecklingen inom textilområdet och samtida undervisningsmetoder. De mest kända specialisterna inom det multidisciplinära textilområdet i och utanför Europa samlas. WE-TEAM-programmet erbjuds av sex fullvärdiga partneruniversitet och organiseras tillsammans i med fem samarbetspartners från Europa och Asien. Ghents University i Belgien är den samordnande institutionen för WE-TEAM.

Partneruniversitet:

Övriga organiserade partneruniversitet:

Utbildningens upplägg:

Termin 1:

Alla studenter börjar sina studier vid Ghent University i Belgien.

Termin 2:

Den andra terminen läser studenterna antingen på University of West Attica, Grekland, University of Haute-Alsace i Frankrike eller Universitat Politecnica de Valencia i Spanien.

Termin 3:

Den tredje terminen kan studenterna välja att antingen studera på Högskolan i Borås eller Kyoto Institute of Technology i Japan.

Termin 4:

Sista terminen ägnas åt uppsats på ett av universiteten som studenten själv väljer. Uppsatsen skrivs med hjälp av en handledare, eventuellt i samarbete med industrin.

EMJMD-stipendier

Det finns möjlighet att ansöka om stipendium. Ansökan för stipendier sker samtidigt som ansökan till programmet.

Kontakt

Programmet samordnas av Ghent University i Belgien:
WE-TEAM Coordination Office
E-post: we-team@ugent.be
Telefonnummer: +32 (0) 9 264 57 35

Besök WE:TEAMs webbplats för mer information

Programsamordnare för Högskolan i Borås:
Mohammad Neaz Morshed
Telefonnummer: 033-435 4804
E-post: mohammad_neaz.morshed@hb.se