Eva-Karin håller koll på den äldre patientens alla vårdkontakter


Det är i samband med att patienterna ska lämna sjukhuset som de möter Eva-Karin Elkjaer. Många av de hon möter är äldre, inte sällan 90 år och uppåt. Hennes jobb är att säkerställa en god överrapportering till andra vårdinstanser och att patienten får den hjälp hen behöver utanför sjukhuset. Ofta sker mötet tillsammans med anhöriga.

– Det är viktigt att patienten och anhöriga är delaktiga i mötet så att rätt hjälp finns på plats när patienten lämnar sjukhuset, säger Eva-Karin Elkjaer.

De allra flesta skrivs ut till bostaden eller till ett korttidsboende. Det är många instanser involverade berättar hon . Hemsjukvården som sköter sjukvårdande insatser i hemmet, hemtjänsten som bland annat städar och tvättar och hjälper till med den personliga hygienen, vårdcentralen där patienterna ofta har sin doktor och sjukhusen med sina olika specialistmottagningar.

– Det är många vårdkontakter för patienten att hålla koll på, särskilt för de äldre som är multisjuka. Det är viktigt att vi som jobbar ute i verksamheten har den extra kunskapen om denna sköra grupp. Vi ser till att deras vårdkontakt, oftast är det läkaren på vårdcentralen, får rätt information för fortsatt vård.

Vad tycker du om utbildningen?

– Jag tycker den är viktig. Vi hanterar många multisjuka och vår kunskap om hela människan är viktig.
Att veta hur organ kan jobba med mot varandra. Vid hjärtsvikt behöver man till exempel driva ut vätska och då kanske inte njurarna klarar det – så det gäller att hitta och hålla en balans. Vi pratar mycket om vad olika tillstånd och sjukdomar får för konsekvenser. Här krävs ganska avancerade bedömningar för att lägga en bra vårdplan och då behöver du ha fördjupade kunskaper.

–  Det behöver vi också prata om med våra sköra äldre och här känner jag mig trygg genom den kunskap jag har fått från utbildningen. Jag har också fått ökad kunskap om olika sjukdomstillstånd, som till exempel demens som drabbar hjärnan, och hur man kan arbeta personcentrerat med demenssjuka patienter. Det är också intressant att läsa om det friska åldrandet.

Du nämner ordet skör. Vad är en skör äldre person?

– Det är personer som är 75 år eller äldre och som tar fler än fyra läkemedel och har
en eller flera diagnoser. Man kan också vara yngre och befinna sig i ett skört allmäntillstånd.

Vad är det friska åldrandet?

– Det är viktigt att förstå hur kroppens organ åldras och därigenom förstår vi de funktionella nedsättningar som sker genom ett naturligt åldrande.

Varför vill du vårda och lära mer om äldre?

– Jag har ett genuint intresse för patientgruppen, de är de mest komplexa, finaste men också svåraste. De har så mycket sjukdomar med sig. Ibland undrar jag hur många diagnoser man kan ha. Jag har varit inom vården i 30 år och har blivit chockad när jag jobbat på akutmottagningar och sett vilken misär en del patienter har, deras allmänna situation. Man förtjänar verkligen att ha det schysst när man jobbat och slitit ett helt liv.

–  Jag hoppas kunna göra skillnad. Göteborg är en oerhört segregerad stad och det skiljer mycket i livslängd mellan stadsdelarna. Här i de nordöstra delarna, där jag verkar, är medellivslängden upp till 10 år kortare jämfört med de sydvästra delarna av staden.

Vad ser du som din främsta uppgift?

– Att samtalen inför utskrivning blir så bra som möjligt och att våra patienter får det schysst omkring sig. Många bor i lägenheter utan hiss, så vi ser till att personer bär ut sopor, att de får duscha, att de får hem mat och mediciner med mera. Vi samordnar och samtalar om olika insatser vid utskrivning. Det ser jag som min främsta uppgift.

Text: Henrik Grönberg, intervjun genomfördes i mars 2020
Foto: Privat