Vård

Många av de praktiska moment som genomförs på högskolan sker i vårt kliniska träningscentrum (KTC), där du övar dina färdigheter och förmågor.

Observera att våra specialistsjuksköterskeutbildningar har avvikande anmälningsdatum.

Program (13)

Program Omfattning Studieort Termin
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT21
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre 60 hp
Borås, Distans
HT21
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22

Program (13)

Program

Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22

Kurser (48)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Akutmedicin 7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Borås
VT22
Akutsjukvård 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Akutsjukvårdens funktion och organisation 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
HT22
Ambulanssjukvård 7,5 hp
Borås
VT22
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Anestesi- och intensivvård 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III 7,5 hp
Borås
VT22
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II 7,5 hp
Borås
HT21
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Distansvård II – Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
VT22
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård 15 hp
Borås
VT22
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 hp
Borås, Distans
VT22
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
HT21
Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
HT22
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT22
Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp
Borås
HT21
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Simulering som metod för lärande och forskning 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II 7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård 7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Vård- och omsorgsadministration 1 30 hp
Ortsoberoende
HT21
Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp
Ortsoberoende
HT21
Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp
Borås, Distans
HT21
Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 hp
Borås, Distans
HT21

Kurser (48)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT21
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT21
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT21