Vård

Många av de praktiska moment som genomförs på högskolan sker i vårt kliniska träningscentrum (KTC), där du övar dina färdigheter och förmågor.

Observera att våra specialistsjuksköterskeutbildningar har avvikande anmälningsdatum.

Möt studenter och alumner från vårdutbildningarna

Program (13)

Program Omfattning Studieort Termin
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
HT23
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
HT23
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot avancerad och högteknologisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT23
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
HT23
VT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Borås, Distans
VT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre 60 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
HT23

Program (13)

Program

Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
HT23
VT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT24
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT23

Kurser (29)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Akutmedicin 7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT23
VT24
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp
Borås, Distans
HT23
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Anestesi- och intensivvård 7,5 hp
Borås
HT23
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Distansvård II - Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
VT24
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
VT24
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
VT24
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT24
Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
VT24
Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT23
VT24
Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning 7,5 hp
Borås
HT23
Säker vård i avancerat och högteknologiskt vårdande 7,5 hp
Borås, Distans
HT23
Vård- och omsorgsadministration 1 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Vårdande i högteknologiska miljöer 7,5 hp
Borås, Distans
HT23
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
HT23

Kurser (29)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT23
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT23
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
HT23
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23