Timmy ser fram emot att landa i sin nya roll som sjuksköterska (Sjuksköterskeutbildning)

Varför valde du att gå Sjuksköterskeutbildningen?

– Jag har alltid varit intresserad av att jobba inom vården. Detta grundar sig i att jag spenderat mycket tid på sjukhus som patient under min uppväxt. Valet att studera till sjuksköterska grundar sig i min vilja att hjälpa andra och den förtvivlan jag känt över att inte kunna hjälpa till i akuta situationer.

 

Vad får ni göra på programmet?

– Under utbildningen varvas teori med praktik. Vi får lära oss vad en sjuksköterska förväntas kunna rent omvårdnadsmässigt, men vi går också djupare ner på cellnivå för att få en ökad förståelse för hur exempelvis olika sjukdomar påverkar kroppen. Denna teoretiska kunskap varvas också med praktiska moment i KTC (Kliniskt Träningscentrum), där vi exempelvis får öva på att sätta nålar, katetrar, sonder eller att administrera läkemedel.

 

Vad är det bästa med din utbildning?

– Främst är det väl jobbet som utbildningen leder till. Du känner verkligen att du gör skillnad i världen när du kommer hem efter en lång dag i vården. Utbildningen här i Borås har ett gott rykte bland sjuksköterskor i hela Sverige och innehåller föreläsningar av många kompetenta professorer och adjunkter.

 

Vad tycker du om Borås som studentstad?

– För min del har det varit helt fantastiskt. Jag har exempelvis suttit med i eventföreningen 7k-skriven som inkluderar studenter som studerar på sjuksköterskeprogrammet samt utbildningarna OPUS och OFFA. De har verkligen blivit som en familj under mina tre år och många av medlemmarna har blivit vänner för livet. Här finns ett bra utbud av föreningar, men det är inte så stort att man förlorar ”vi boråsare”-känslan när man exempelvis åker och träffar andra universitet och högskolor.

 

Vad har du för planer eller tankar för framtiden?

– Efter examen kommer jag att arbeta på kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA). Framför allt ska det bli skönt att landa i min nya roll som legitimerad sjuksköterska. Däremot slår mitt hjärta lite extra hårt för akutsjukvård, så det är inte omöjligt att jag kommer tillbaka till Högskolan i Borås för att läsa till ambulanssjuksköterska någon gång i framtiden.  

 

Text: Lydia Andersson (2021-06-10)
Foto: Privat