Utbildningen gav mig verktyg för att arbeta vidare inom akutsjukvård

Vad innebär ditt nuvarande arbete?

– Det går ut på att möta en mängd olika patienter där jag behöver ta ställning till deras symptombild. Det kräver att jag är påläst kring olika tecken som de uppvisar för att kunna göra min primära bedömning av patienten och patientens mående. Min uppgift är att bedöma allvarlighetsgraden. Det kan ju vara så att patienten inte ens behöver vara på akuten och får då en hänvisning av mig, till exempel till en vårdcentral, eller så behöver patienten ha en omgående bedömning av läkare och snabb behandling.

– Jag möter människor i alla åldrar och med många olika symptom. Det kan vara ett tvåårigt barn med buksmärta och nästa patient jag möter är kanske är en 92-åring som har ont i ryggen. Det gäller att ha ett öppet sinne och göra bedömningen tillsammans med patienten, så att jag inte fattar beslutet över huvudet på patienten. Min bedömning avgör hur den fortsatta vården bedrivs, så det är ett stort ansvar. Dessutom har jag kontakt med i stort sett hela vårdkedjan och med många olika professioner inom sjukvården.

Varför vill du arbeta inom akutsjukvården?

– Det är ett väldigt utvecklande arbete. Det jag tycker om är att jag träffar många olika människor och patientgrupper. På akuten möter jag hela samhället och jag blir aldrig fullärd. Det är intressant att jobba på en akutmottagning eftersom den är en vital del av sjukhuset. Små förändringar på akutmottagningen kan få stora effekter någon annanstans på sjukhuset.

Varför sökte du till utbildningen?

– Jag hade länge funderat på att vidareutbilda mig till specialistsjuksköterska efter grundutbildningen. Efter att ha jobbat inom akutsjukvården och där mött många olika specialistsjuksköterskor, så jag hade en ganska god uppfattning om vad de olika yrkena innebar. Akutsjuksköterska var det som lockade mest. Jag var ganska sliten efter pandemin och när jag fick ett erbjudande om en utbildningsanställning kände jag att det var ett bra tillfälle att göra något annat.

På vilket sätt har du haft nytta av utbildningen i ditt nuvarande arbete?

– Jag har fått en djupare förståelse för arbetet, både vad gäller omvårdnad, behandling och arbetssätt. Jag har en djupare insikt i varför det är på ett visst sätt och hur kommer det sig att man kan tänka på olika sätt. Utbildningen har skapat ett bättre tankemönster där jag är mer förberedd och jag har i dag en mer reflekterande attityd. Jag märker att jag har kunnat gå vidare och att jag har utvecklats på ett annat sätt.

– Under utbildningen diskuterade vi problematiska saker med kollegor runt om i Sverige. Det var givande att höra hur olika regioner jobbade. Vi har samma problem, men hittar olika lösningar.

Vad tyckte du om utbildningen?

– Det var en väldigt bra utbildning som berörde i stort sett alla delar av en akutmottagnings verksamhetsområde, alltifrån bemötandet av en enskild patient till olika komplicerade diagnoser eller läkemedel som påverkar vid min bedömning. Men även en stor händelse kan påverka, exempelvis vid ett terroristdåd, då behöver man byta arbetssätt. Utbildningen förberedde mig tankemässigt för olika arbetssätt och hur jag hela tiden behöver förhålla mig till nya omständigheter. Jag fick med mig bra verktyg att arbeta vidare med och förhoppningsvis gör jag bättre bedömningar nu än innan utbildningen.

Du studerade på distans. Hur fungerade det?

– Jag sökte just för att det var på distans. Det innebär mycket eget arbete, men det var bra organiserat. Det fanns flera olika tider för undervisningstillfällen att välja på. Lärarna var engagerade, de gav snabb respons och kontakten fungerade jättebra. Undervisningen byggde mycket på ”flipped classroom” där det är studenterna som är aktiva och sköter resonemanget, men lärarna sätter ramarna. Det fungerade väldigt bra, även om jag gärna hade haft fler föreläsningar i anslutning till de olika momenten.

Har du några tips till den som funderar på att söka utbildningen?

– Utbildningen kommer att ge dig många aha-upplevelser och en djupare förståelse för ditt arbete, så jag kan rekommendera den. Du kommer aldrig att kunna allt, även om du kanske tror det när du börjar. Om du har arbetat inom akutsjukvård och vill gå vidare och utvecklas så ska du absolut överväga att söka utbildningen. Du behöver inte ha arbetat inom akutsjukvård tidigare, men jag tycker att erfarenhet från akutsjukvård är bra, eftersom det ger mer rum för diskussion om du har något att referera till.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag skulle gärna arbeta mer med att utbilda. Jag har redan varit involverad i utbildning på olika sätt, till exempel när läkarutbildningen decentraliserades och vi fick ta emot läkarstudenter i Jönköping. Då arbetade jag med att organisera de olika praktiska momenten och scenarioträningen för läkarstudenterna. Men jag kan också tänka mig att jobba med beredskapsplanering eller att utbilda på högskolenivå.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Text: Kristina Axelsson
Publicerades: 2023-11-02