Ida och Hrönn

Utbildningen ger Ida och Hrönn nya synsätt på sina arbetsplatser (Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård)

 – För mig har det egentligen alltid varit en självklarhet att jag vill jobba med människor och finnas där för dem, det var därför jag blev sjuksköterska. Jag vill ha ett jobb där jag kan göra något meningsfullt. Akutsjukvården lockade mig eftersom du aldrig vet hur arbetsdagen kan se ut och måste vara beredd på snabba vändningar, berättar Ida. 

De snabba vändningarna och de oväntade händelserna på akutmottagningen ställer också höga krav på sjuksköterskorna som jobbar där. 

Fördjupad kompetens

– Som grundutbildad sjuksköterska utan erfarenhet kan du börja jobba på en akutmottagning, men med tiden har jag sett hur viktig min kompetens är för att kunna hjälpa patienterna på bästa sätt. Att jag läser specialistutbildningen nu beror på att jag vill få en fördjupad kompetens. Arbetet på akutmottagningen är ju ganska komplext så det krävs en bred kunskap, förklarar Ida. 

– Jag studerar den här utbildningen för min egen skull, för att jag vill utveckla min kompetens, men också för verksamhetens skull, jag tror att de drar nytta av att fler vidareutbildar sig, säger Hrönn. 

Teori och praktik varvas

Under utbildningen varvas teori med praktik, både ute i verksamheten och i högskolans kliniska träningscentrum (KTC) där studenterna övar med simulatorer. Med simuleringsdockor som studenterna kan prata med, läsa av blodtrycket på och lyssna på lungorna på, upplever Ida och Hrönn scenarierna som realistiska. 

– Vi samarbetar ofta med ambulansutbildningen, vilket ger oss möjlighet att öva på hela kedjan. Då börjar simuleringen med ambulansens omhändertagande, sedan lämnar de över rapport till oss och vi får göra vårt omhändertagande, förklarar Ida. 

– Det är värdefullt att öva tillsammans och de är också nöjda med att få öva rapporteringen till oss. I simuleringarna får vi en chans att göra om och göra rätt, få feedback, testa nya metoder och utveckla hur vi arbetar, säger Hrönn.

Ifrågasätter mera  

Nu när båda studerat halva sin utbildning har de börjat lägga märke till förändringar i deras tankesätt kring arbetet. Under föreläsningar tar studenterna del av den senaste forskningen och omvårdnadsarbetet diskuteras med ett kritiskt perspektiv. 

– Jag har fått ett annat synsätt, där jag blivit mer medveten om att ifrågasätta varför vi gör saker istället för att ta gamla arbetssätt förgivet, säger Hrönn. 

– När jag arbetat på min arbetsplats under studietiden har jag börjat ifrågasätta det vi gör istället för att bara gå i de gamla spåren. Jag tror att jag kommer att lämna den här utbildningen med ett nytt tankesätt och ifrågasätta mer, vilket förhoppningsvis ger en bättre patientsäkerhet i slutändan, säger Ida. 

Vägval efter utbildningen

Efter examen ser Ida fram emot att återvända till sin tidigare arbetsplats på akutmottagningen med sin nya kunskap. Men Hrönn står inför ett vägval, med funderingar på att antingen återvända till arbetsplatsen eller fortsätta studera på masternivå.