Omställningsstudiestöd

Stödet består av två delar:

  • ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp.
  • ett lån som du kan fylla på med om du vill

Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Bidraget är skattepliktigt och CSN drar av preliminär­skatt innan det betalas ut. Bidraget är också pensions­grundande.

Du kan få stödet i 44 veckor, vilket motsvarar ungefär ett års studier, och längre om du studerar på deltid. Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

Om du vill att veckorna med omställningsstudiestöd ska räcka längre kan du välja att ta ut mindre omställningsstudiestöd än din studietakt. Du kan till exempel studera på 75 procent, men ta omställningsstudiestöd på 40 procent.

Du kan ansöka om omställningsstudiestöd för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023. I vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade.

En del omställnings­­organisationer har möjlighet att erbjuda ett kompletterande bidrag, beroende på hur deras kollektiv­avtal ser ut.

Läs mer om omställningsstudiestöd på CSN:s webbplats.

Ta del av vårt utbildningsutbud.