Det mångspråkiga biblioteket

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

Kursen fokuserar på att ge en grundläggande förståelse för mångspråksarbete i en folkbibliotekskontext. Forskning och lagstiftning samt centrala begrepp som flerspråkighet och interkulturalitet lyfts i föreläsningar och genom seminarier. De nationella minoritetsspråken och flerspråkighet är i centrum, liksom läsfrämjande och mångspråkig litteratur. Diskussionerna omgärdas av inslag från rådande biblioteksdebatt gällande mångspråksarbete på folkbibliotek. Som en del av kursen arbetar du med att skapa en plan för mångspråksarbete på ditt folkbibliotek eller för ett fiktivt bibliotek.

Kursen ges ortsoberoende. och ges på deltid, 25 procent, för att möjliggöra läsning vid sidan om arbete.

 

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.