Fältstudie A

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid
50%, Dag
Moln
Sommar 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälningsinformation

Programstudenter vid Textilhögskolan har möjlighet att göra en fältstudie som komplement till sitt utbildningsprogram. Kursen består av studier på ett företag/en organisation inom den textila branschen och avslutas med en rapport. Dessa kurser är ett utmärkt sätt att applicera dina kunskaper, få relevant arbetslivserfarenhet och viktiga kontakter inom näringslivet.

Kursen ska bedrivas på ett företag med verksamhet inriktad mot textil- eller konfektion. Kursens innehåll anpassas till vald verksamhet, ämnesområde och studentens studiebakgrund. Studenten ska i samråd med handledare formulera en problemställning inom företagets verksamhet. Utifrån arbetsloggen ska studenten problematisera och beskriva företagets verksamhet samt det egna praktikområdet i en rapport.

Kursen innehåller:

Företagsbeskrivning - affärsidé - produkter - marknader - volym - omsättning - resultatutveckling - processkarta och organisation

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid
50%, Dag
Moln
Sommar 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.