Introduktion till digital innovation 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen kommer vi att lyfta området digital innovation. Vi introducerar dig i den digitala innovationsprocessen, från ett identifierat behov till en innovativ värdefull digital tjänst. I kursen får du möjlighet att tillämpa och reflektera över en digital innovationsprocess i praktiken. Vi kommer också att ta upp teorier inom innovation, resurshantering, beslutsstöd och digitala tjänster.