Juridisk översiktskurs

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

I kursen behandlas följande områden:

 1. juridisk introduktion och juridisk metod
 2. personrätt
 3. avtalsrätt, d.v.s. avtals ingående tolkning m.m. och rättshandlande genom fullmakt m.m.
 4. köprätt, d.v.s. reglerna för köp av olika typer av egendom i köplagen
 5. konsumenträtt, d.v.s. konsumentköplagen, avbetalningsköplagen, distansavtalslagen m.fl. lagar
 6. fastighetsrätt, d.v.s. jordabalkens regler om köp av fast egendom, lagfarts- och inteckningssystemet samt olika nyttjanderätter
 7. ekonomisk familje- och successionsrätt
 8. arbetsrätt
 9. associationsrätt
 10. fordringsrätt
 11. sakrätt
 12. säkerhetsrätt
 13. skadeståndsrätt
 14. utsöknings- och konkursrätt
 15. straff- och processrätt
Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.