Juridisk översiktskurs

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation

I kursen behandlas följande områden:

1. juridisk introduktion och juridisk metod
personrätt
2. avtalsrätt, d.v.s. avtals ingående tolkning m.m. och rättshandlande genom fullmakt m.m.
3. köprätt, d.v.s. reglerna för köp av olika typer av egendom i köplagen
4. konsumenträtt d.v.s. konsumentköplagen, avbetalningsköplagen, distansavtalslagen m.fl. lagar
5. fastighetsrätt, d.v.s. jordabalkens regler om köp av fast egendom, lagfarts och inteckningssystemet samt olika nyttjanderätter
6. ekonomisk familje- och successionsrätt
7. arbetsrätt
8. associationsrätt
9. fordringsrätt
10. sakrätt
11. säkerhetsrätt
12. skadeståndsrätt
13. utsöknings- och konkursrätt
14. straff- och processrätt

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.