Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

Kursen handlar om organisering av ledarskap och medarbetarskap i relation till organisationskultur samt samhälleliga och verksamhetsmässiga förändringar och vilken betydelse denna har för verksamheters informationsflöden. I kursen ses kommunikation som en social process inom vilken information flödar både horisontellt och vertikalt.

Vidare ger kursen en förståelse för hur ledarskap och medarbetarskap samspelar och utgör varandras förutsättningar för att dela information.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.