Stor folksamling i oskärpa

Kriminologi ur ett kommunalt perspektiv 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Dag
Borås, Distans

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Dag
Borås, Distans

Med anledning av den nyligen införda lagen (2023:196) ska kommuner ta ett ökat ansvar för samordning av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

Genom att läsa kursen rustas du som brottsförebyggare att utveckla och fördjupa dig i framtagandet av lägesbilder och orsaksanalyser samt lägga grunden för samverkan med andra aktörer. Kursen tar avstamp i ditt lokala perspektiv, men ger dig också insyn i andra organisationers utgångspunkter, både på nationell, regional och lokal nivå.

Här är tre anledningar till hur kursen kan vara till nytta för dig:

  • Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete
    Den nya lagen understryker vikten av att fatta beslut om brottsförebyggande åtgärder utifrån ett kunskapsbaserat underlag. Kursen erbjuder en grundlig förståelse för kriminologiska teorier och begrepp, vilket är avgörande för att kunna analysera och utvärdera det brottsförebyggande arbetet med rätt kunskap.
  • Samverkan
    Lagstiftningen kräver att kommuner ansvarar för samordningen av brottsförebyggande arbete inom sitt geografiska område. Kursen stärker din förmåga att samarbeta och samordna brottsförebyggande åtgärder inom din kommun.
  • Fördjupad kriminologisk analys
    En central del av den nya lagen är att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten och följa upp med bland annat en åtgärdsplan. Kursen utvecklar dina färdigheter i att utföra brottsförebyggande analyser och att skapa åtgärdsplaner baserat på kriminologisk teori.

Kursen är helt på distans och går på kvartsfart. Förutom föreläsningar ingår seminarier för att diskutera hur lagen konkret kan tillämpas. Vi som undervisar på kursen är kriminologer och jurister.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.