Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Ortsoberoende

Arbetslivet genomgår stora förändringar till följd av ökad globalisering och kunskap har fått en allt viktigare roll som produktionsfaktor. I denna kurs studeras hur olika organisations- och ledarskapsmodeller sprids, anammas och implementeras nationellt och internationellt. Olika organisations- och ledningsmodeller problematiseras med avseende på ekonomisk effektivitet och social hållbarhet för både företag/verksamhet och individ.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.