Projektledning för AI-centrerade projekt 4 hp

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 17%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen ger dig en grundlig förståelse för olika AI-paradigm och hur du framgångsrikt kan leda AI-centrerade projekt. Den tar upp centrala ämnen som stora språkmodeller (exempelvis ChatGPT), decentraliserad AI och federerad inlärning. Genom att förstå och hantera dessa teknologier kommer du att vara rustad att driva innovativa projekt inom AI. I kursen sätts stort fokus på processmodeller där du får praktiska metoder och verktyg för att identifiera, specificera och utvärdera AI-projekt.