Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälningsinformation

Kursen behandlar psykisk ohälsa ur ett patient- och samhällsperspektiv. Utsatta gruppers hälsa och ohälsa studeras i förhållande till psykiatrisk vård och etik. I kursen studeras också den psykiska hälsans och ohälsans konsekvenser för den enskilda människan och på samhällsnivå. I kursen studeras samhällets och vårdens ansvar för människor med psykisk ohälsa och sjukdom. Olika vårdaktörers juridiska ansvar och ansvarsnivåer belyses liksom behov av samverkan.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.