Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Utsatta gruppers hälsa och ohälsa studeras i förhållande till psykiatrisk vård och etik. I kursen studeras också den psykiska hälsans och ohälsans konsekvenser för den enskilda människan och på samhällsnivå. I kursen studeras samhällets och vårdens ansvar för människor med psykisk ohälsa och sjukdom. Olika vårdaktörers juridiska ansvar och ansvarsnivåer belyses liksom behov av samverkan.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.