Skapande matematikundervisning 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Eftermiddag
Ortsoberoende

I kursen läser du grundläggande matematik inom framför allt taluppfattning och rumsuppfattning. Kursen berör även hur du kan ge en god grund för barns och elevers fortsatta lärande inom statistik, sannolikhet, algebra och funktioner. Du får arbeta undersökande och laborativt, både för att utveckla din undervisning i matematik men även för din egen kunskapsutveckling. Kursen fokuserar på fördjupad förståelse för matematiska begrepp genom teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter i skapande ämnen. En central aspekt är hur didaktiska val påverkar barns och elevers lärande i matematik.

Observera att det kan göras smärre förändringar i befintlig kursplan.