Svenska som andraspråk för lärare, 31- 45 hp

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen tar upp svenska som andraspråk ur ett undervisningsperspektiv och består av två delkurser. I den första delkursen fördjupar vi perspektiven på skolspråk och ämnesspråk. Vi belyser hur en språklig explicit stöttning kan bidra till att andraspråkselever utvecklar en förtrogenhet med skolans specialiserade ämnesspråk. Vi undersöker språkliga aspekter i texter med utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik och granskar och prövar genrepedagogiska modeller. Vidare diskuterar vi språklig stöttning i relation till elevers olika förutsättningar och uppgifters kognitiva svårighetsgrad.

Den andra delkursen behandlar skönlitteratur och fiktionsläsning. Vi identifierar litterära, kulturella och språkliga aspekter i fiktion och resonerar kring hur fiktion kan användas för att utveckla andraspråkselevers litteraciteter och identiteter. Vidare diskuterar vi olika didaktiska aspekter, exempelvis val av litteratur och läsaktiviteter, i samband med fiktionsläsning i svenska som andraspråksundervisning.

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.