Textila konstruktioner för kompositmaterial

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation

Kursen kommer att ge omfattande kunskaper och förståelse för kompositer och beståndsdelar för sammansatta tillverkningsprocesser. Kursen kommer att behandla de naturliga och syntetiska fibrerna som används som textilförstärkning. Kursens huvudfokus är att hantera hur textilförstärkningar är strukturerade och tillverkade för optimal prestanda på kompositen. Tekniska krav för tillverkning av textilkonstruktioner som är lämpliga för applicering av kompositmaterial kommer att införas. Tekniker för att utveckla konventionell platt vävningsprocess för att producera olika textilprodukter kommer att inkluderas. Senaste 2D- och 3D-processutvecklingen för tekniska textilförstärkningar kommer att behandlas. Dessa textila preformer har en stor inverkan på kompositens egenskaper, när det gäller kompositmekanik som är en specifik del av innehållet. Textilens mekaniska egenskaper styrs av struktur, materialegenskaper och materialegenskapskompatibilitet.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.