Tillämpat dataskydd 4 hp

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Du kommer bekanta dig med principer för integritetsdesign, relevanta regelverk, undersöka och värderar risker ihop med konsekvensbedömning samt kravställning inför utveckling eller upphandling för både privat och offentlig sektor. Kursen innehåller också hur den enskildes rättigheter ska tillgodoses och hantering av personuppgiftsincidenter.