Ett socialt framtidsyrke
för specialisten

Bibliotekarie, distansutbildning

Hus
Borås, Distans
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Distansutbildningen ger dig möjlighet att bo kvar på din hemort och samtidigt studera till framtidens bibliotekarie. Du genomför dina studier via vår digitala lärplatform och digitala konferensverktyg kombinerat med 2-4 kursträffar på plats i Borås per termin. Träffarna innehåller såväl undervisningsmoment, som föreläsningar, workshops, seminarier och obligatoriska examinationer. Detta ger dig möjlighet att fördjupa ditt lärande genom möten och interaktion med såväl lärare som medstudenter.

Bibliotekarieprogrammet är en utbildning som bygger på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt och spänner över flera områden som är viktiga för bibliotek och andra informationsförsörjande verksamheter.

De kurser som ingår i utbildningen relaterar alla till bibliotekens centrala uppgift: att söka, organisera och tillgängliggöra information i olika form och i olika sammanhang. Utbildningen innehåller flera kurser som riktar särskilt fokus mot olika aspekter av hållbar utveckling.

Under utbildningen kommer du få kunskaper om hur människor använder information och bibliotek samt hur du möter dessa användare och stödjer deras informationssökande och -användning. Andra kurser ger dig kunskaper om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och vilka roller de kan inta i ett samhälle och/eller i en organisation. Du kommer vidare att utveckla färdigheter i att söka och organisera information. Utbildningen ger dig även kunskaper i konkreta arbetsmetoder och redskap som är vanligen förekommande i biblioteksverksamheter och ger dig en bred kunskaps- och kompetensbas som är tillämpbar i alla bibliotekstyper.

Bibliotekarieprogrammet är en akademisk utbildning och lägger därmed stor vikt vid att du som student utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta är ett viktigt redskap för att kritiskt kunna värdera information av olika slag, både för dig själv och för andra som du som bibliotekarie ska stödja. Det är även en central förmåga för att du ska kunna bedriva verksamhetsutveckling i ditt kommande yrkesliv. Samtidigt som du utvecklar forskningsförankrade kunskaper och ett analytiskt förhållningssätt, kommer du att under programmets gång ha kontakt med och få insyn i biblioteksfältet på olika sätt och i olika former: bland annat genom fältstudier, auskultationer, studiebesök och gästföreläsningar. Inom ramen för Bibliotekshögskolans Mentorsprogram erbjuds du även en mentor inom bibliotekssektorn som stödjer din kompetensutveckling inför ditt framtida yrkesliv.

Programmet innehåller kurser inom följande områden:

- En inledande introduktionskurs till högre utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
- Kurser med centrala ämnesperspektiv:
om biblioteket som en samhällsinstitution
om människan som informations- och biblioteksanvändare
om att söka och organisera dokument och information
- Vetenskapsteori och forskningsmetod
- Kandidatuppsatskurs

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Som bibliotekarie stödjer du människors informations- och kunskapssökande, en kompetens som efterfrågas inom bibliotek och andra informationsförsörjande verksamheter. Krav och arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter såsom folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek, företagsbibliotek och specialbibliotek.

Efter examen från programmet är du behörig att söka utbildningar på avancerad nivå.

Vill du veta mer om aktuella biblioteksfrågor?

  • Besök Svensk Biblioteksförenings webbsida: www.biblioteksforeningen.org
  • Besök Kungliga bibliotekets hemsida: www.kb.se

Hus
Borås, Distans
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Utbildningen passar dig som har ett analytiskt förhållningssätt och vill implementera det i ditt framtida yrkesliv.

Kalle, tidigare student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.