Hyllor fulla med böcker

Ett socialt framtidsyrke
för specialisten

Bibliotekarie, distansutbildning 120 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Distansutbildningen ger dig möjlighet att bo kvar på din hemort och samtidigt studera till bibliotekarie. Du genomför dina studier via vår digitala lärplattform och vårt digitala konferensverktyg kombinerat med 2-4 kursträffar per termin på plats i Borås. De fysiska träffarna innehåller såväl undervisningsmoment, som föreläsningar, workshoppar, seminarier och obligatoriska examinationer. Upplägget ger dig möjlighet att fördjupa ditt lärande genom möten och interaktion med såväl lärare som medstudenter.

Bibliotekarieprogrammet är en utbildning som bygger på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt och du får kunskap inom flera områden som är viktiga för bibliotek och andra informationsförsörjande verksamheter. Genom utbildningen får du kunskaper om hur människor använder information och bibliotek, samt hur du möter dessa användare och stödjer deras informationssökande och -användning. Du får också insyn i hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och vilka roller de kan ta i ett samhälle och/eller i en organisation. Under utbildningen får du arbeta med att söka och organisera information samt hantera konkreta arbetsmetoder och redskap som är vanligen förekommande i biblioteksverksamheter. Det ger dig en bred kunskaps- och kompetensbas som är tillämpbar i alla bibliotekstyper.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Under utbildningen kommer du att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta gör dig redo att kunna värdera information av olika slag, både för dig själv och för andra som du som bibliotekarie ska stödja. Det vetenskapliga förhållningssättet är också viktigt för att du ska kunna jobba med verksamhetsutveckling i framtiden. Samtidigt som du utvecklar forskningsförankrade kunskaper och ett analytiskt förhållningssätt, kommer du under programmets gång att ha kontakt med och få insyn i biblioteksfältet på olika sätt bland annat genom gästföreläsningar. Du har också möjlighet att delta i ett mentorsprogram.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Som bibliotekarie stödjer du människors informations- och kunskapssökande, en kompetens som efterfrågas inom bibliotek och andra informationsförsörjande verksamheter. Krav och arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter såsom folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek, företagsbibliotek och specialbibliotek.

Efter examen från programmet är du behörig att söka utbildningar på avancerad nivå.

Vill du veta mer om aktuella biblioteksfrågor?