Hela designprocessen
från idé till färdig modeprodukt

Modedesign 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

I kandidatprogrammet i modedesign får du lära dig professionella och experimentella designprocesser och tekniker för att utveckla designidéer med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv, samhällsfenomen, och praktiska aktiviteter. Dessa kunskaper tillämpas i en rad olika projektbaserade kurser där du får undersöka och utveckla dina färdigheter i designprocesser utifrån olika designutmaningar som formulerar självständigt under handledning. Här ställer lärare och handledare ditt individuella fokusområde i centrum, samtidigt som de hjälper dig i att bidra till mer komplexa sociala- och miljömässigt frågeställningar.

I utbildningsestetiska kursmoduler är funktionella och uttrycksmässiga relationer mellan kropp, kläder och rum i fokus. Här introduceras och diskuteras olika perspektiv och begrepp för att öka din förståelse för generella etiska och estetiska frågeställningar inom kläder och mode, men också individuella utmaningar inom ditt eller gruppens specifika fokusområde.

Materialmässigt har utbildningen sin grund i textila tekniker som plaggkonstruktion, stickat och trikå, färgning och grafisk form av textil och väv. Här ges också möjligheter till experimentell materialutveckling i gränslandet mellan traditionella textila tekniker och nya alternativa material och processer.

Utbildningen kräver ett stort personligt engagemang och förmåga till självständigt arbete. I gengäld öppnar den dörrar till en nationell och internationell yrkeskarriär inom mode-, sport/outdoor- och kostymdesign.

Du får en egen arbetsplats med tillgång till ateljéer, verkstäder och labb. Du kommer att möta och arbeta med studenter och lärare från olika kulturer och andra utbildningsprogram, exempelvis Textilekonom- och Textilingenjörsprogrammen.

Borås och Västra Götaland är Sveriges starkaste textilregion. Utbudet av textilaktörer och innovatörer erbjuder många olika intressanta möjligheter till samarbeten, lärdomar och erfarenheter med näringsliv och forskningsnav samt andra typer av aktörer inom sektorn. Textilhögskolan har dessutom program i textil teknologi och textilt management på alla utbildningsnivåer. Tillsammans skapar utbildningarna, forskningen och den nära samverkan med näringslivet en plattform för tvärvetenskapliga perspektiv och möjliga samarbeten.

Om Textilhögskolan
Du läser utbildningen på Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, ett nav för idéer, innovation och utveckling inom textil och mode. Textilhögskolan rankas som en av världens bästa modeskolor!

Besök vår designwebb

Department of design (På engelska)