För dig som vill fördjupa dig inom HR, organisations- och ledarskapsfrågor 

Organisations- och personalutvecklare i samhället

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med HR-frågor och organisationsutveckling i arbetslivet. Under utbildningen får du vid flera tillfällen möjlighet att stifta bekantskap med olika arbetsplatser. Du kommer att ingå i en mentorsgrupp där mentorn jobbar på ett företag, förvaltning eller i en organisation som är relevant för utbildningen. I fokus för utbildningen står strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället.

Utbildningen är både yrkesförberedande; där det finns en rad olika yrken att välja mellan såsom HR-handläggare, HR-specialist, rekryterare, verksamhetsutvecklare etc., men den är även en forskningsförberedande utbildning.

Vi aktualiserar och diskuterar löpande frågor såsom betydelsen av kön, klass och etnicitet i samband med t.ex. kompetensutveckling eller rekrytering. I några kurser ligger tonvikten även på företagsekonomi samt arbetsrätt. Utbildningen består bland annat av kurser där du får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i arbetslivsanknutna projektarbeten. Utbildningen bygger på ämnet arbetsvetenskap med förankring i ämnen såsom sociologi, psykologi, pedagogik och leder till en filosofie kandidatexamen.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Arbetsmarknad

Efter den här utbildningen kan du jobba som organisationsutvecklare, eller så kan du jobba med HR, organisations- och ledarskaps- samt kompetensfrågor, t ex som verksamhetsutvecklare, personaladministratör, olika roller inom HR, utvecklingsledare, avdelningschef, projektledare, utbildare eller utredare. Även privat- och offentlig arbetsförmedling samt rekrytering.

Exempel på framtida arbetsgivare kan vara organisationer inom både privat och offentlig sektor, t.ex. arbetsförmedlingen, kommunala arbetslivsförvaltningar, rekryteringsföretag samt arbetsorganisationer som har behov av HR-kompetens inom ramen för sin verksamhet.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Det är en väldigt bra utbildning där du får en bred och användbar kunskap om organisationer och ledarskap för att sedan kunna hantera personalfrågor och samhällsfrågor på ett säkert sätt.

Sandra, tidigare student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.