Misstanke om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Personer över 18 år som är skrivna i Västra Götalandsregionen kan vända sig till sin vårdcentral för remiss till logopedmottagning som ska erbjuda läs- och skrivutredningar till vuxna som misstänker dyslexi.

För information om väntetid för läs- och skrivutredning vänligen kontakta aktuell logopedmottagning.

En ny patientlag från 1 januari 2015 ger patienter möjlighet att byta vårdgivare/landsting, exempelvis om väntetiden upplevs för lång i det egna hemlandstinget. Vuxna kan t.ex. vända sig till valfri logopedmottagning i Region Halland (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg eller Halmstad) med en så kallad "egenremiss" för läs- och skrivutredning. Det går även bra att vända sig till andra landsting/regioner.