Så här fungerar det att studera på en högskola

Hur fungerar undervisningen på en högskola? 

Olika ämnen använder sig av olika metoder för undervisning. Hur många timmar i veckan du har på schemat varierar också mellan olika utbildningar. När du studerar på heltid kan du räkna med att lägga ungefär 40 timmar per vecka, alltså en vanlig arbetsvecka. En del av tiden spenderar du på högskolan och resten av tiden tar du eget ansvar för att studera utanför föreläsningssalen. 

På schemat kan du hitta föreläsningar, seminarium, praktik eller VFU, laboration, fältstudier och grupparbeten. Vad de olika studieformerna innebär kan du läsa här.  

Vad är högskolepoäng? 

När man studerar på högskola mäts kurser och program i högskolepoäng. Antalet högskolepoäng anger hur lång utbildningen är. 

Kurserna på högskolan har olika längd och kan läsas olika snabbt. Du kan läsa på helfart, halvfart eller kvartsfart. Helfart innebär 30 högskolepoäng på en termin, medan halvfart är 15 högskolepoäng på en termin. Kvartsfart är 7,5 högskolepoäng per termin.

Många av våra program innehåller 180hp och läses på helfart. Det innebär alltså att programmet är sex terminer eller tre år långt.

Examination

Examination genomförs efter eller under kursens gång. Det är ett mått på hur mycket förståelse du har fått för det du har studerat. Hur många examinationer du har på en kurs kan variera.

Några exempel på examinationsformer är:

  • Salstentamen 
  • Hemtentamen 
  • Uppsats 
  • Labbrapport 

Läs mer om examination.

Högskolans ansvar

Det är vårt ansvar att högskolan är en välkomnande plats, att kurserna håller högsta möjliga kvalitet och att du kan fokusera på dina studier utan att praktiska problem sätter stopp. Som student har du också rätt till respekt för dig och dina erfarenheter samtidigt som alla ska bli lika behandlade oavsett kön, etnicitet, social bakgrund och sexualitet. Du bör inte acceptera diskriminerande kommentarer eller agerande från lärare eller kurskamrater. 

Vi ansvarar för att du får schemat i tid, att arbetsmiljön på högskolan fungerar för studerande, att det finns praktikplatser för dina praktiska kurser och att du som har funktionsvariation får det stöd du behöver. Mer om högskolans ansvar här. 

Studera på distans

Vissa av våra program studerar du på distans. Då tar du del av allt material via lärplattformen Canvas, där du också kan diskutera med lärare och kurskamrater i chatter och forum. I vissa program och kurser sköts all undervisning på distans, vilket innebär att du inte behöver åka till Högskolan i Borås. Vissa utbildningar har träffar några gånger per termin. En del träffar är frivilliga, medan vissa är obligatoriska.

Mer information om distansstudier. 

Studera utomlands

Som student vid Högskolan i Borås har du många möjligheter till utlandsvistelser under din studietid. Studier vid ett partneruniversitet, fältstudier och praktik är några exempel.Att studera vid ett partneruniversitet innebär att du byter en eller två terminers studier vid högskolan mot motsvarande studier vid något lärosäte som högskolan har ett utbytesavtal med.Uppsatser och examensarbeten kan genomföras i form av fältstudier då du i ett annat land samlar material till din uppsats. Det finns också möjlighet att göra utlandspraktik, inom ditt utbildningsprogram eller efter avslutade studier. 

Mer information om utlandsstudier och intervjuer med studenter som studerat utanför Sverige. 

Är det stor skillnad på högskolan och gymnasiet?

Att studera på högskolan är ganska annorlunda mot att plugga på gymnasiet. Om du läser en utbildning på helfart, så är det ungefär 40 timmar i veckan. Du har inte undervisning hela tiden, utan du läser en hel del på egen hand.

Du har större frihet att lägga upp dina studier och planerar in det du ska göra. Det kan vara föreläsningar, grupparbeten eller uppgifter som du ska lämna in. När du läser på högskolan fördjupar du dig mer, och det är oftast stora textmängder som ska läsas in. Så det skiljer sig en hel del, men de flesta som går på högskola tycker att det är fantastiskt kul!