Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
2018
Välj

Bild på Laura Darcy och Yvonne Samuelsson

På besök i Brighton

Yvonne Samuelsson och Laura Darcy representerade A2:s internationella enhet i början av maj vid en resa till England.

Logotyp Sparbankstiftelsen Sjuhärad

Betydande medel till A2 från Sparbanksstiftelsen

Tre forskningsprojekt har fått pengar från Sparbanksstiftelsen samt att vi fått ett bidrag till utbildningen.


Doktor inom Människan i vården

Under högtidliga former promoverades Gabriella Norberg Boysen till doktor på högskolans akademiska högtid 4 maj


De ska prata om ungas oro och sömnbrist

Akademin deltar på politikerveckan i Almedalen den 3 juni med seminarierubriken: stress, oro och sömnbrist – en del av ungas vardag.


Leif Sandsjö ger sin docentföreläsning 14 maj

Leif Sandsjö ger sin docentföreläsning i ergonomi på måndag 14 maj kl 13:00-14:00 på Chalmers tekniska högskola.


Stipendier till framåtsträvande kvinnor

Karin Högberg, universitetslektor och Malin Jakobsson, doktorand, fick ta emot IRIS-stipendium om 30 000 kr var för framåtsträvande kvinnor.


Doktorander presenterar sina studier under forskarlunch

Vid forskarlunchen 14 mars presenterade doktoranderna Malin Jakobsson, Aleksandra Jarling och Maria Claesson som sina studier.


Forskning med barnet i centrum omsätts i praktiken på Lekterapin

Laura Darcys forskning om barns upplevelser att leva med cancer uppmärksammas nu av lekterapeuter vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.


Välciterat citat från Annelie Sundler

Annelie Sundler, biträdande professor vid sektionen för vårdvetenskap, har de senaste veckorna blivit flitigt citerad i media.


Maria Wolmesjö rapporterar från sin resa i Japan

Maria Wolmesjö, biträdande professor vid sektionen för arbetsliv och välfärd rapporterar från sin resa i Japan.