Päivi Riestola är ny föreståndare för Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Collage: Foto av Päivi Riestola med illustration som bakgrund

Päivi Riestola är disputerad inom ämnet arbetsvetenskap och har en gedigen erfarenhet inom ledarskap. Hon har varit akademichef och sektionschef vid Akademin för arbetsliv och välfärd och  föreståndare för Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV). Hon har även suttit i styrgruppen för CVS i flera år. Hennes forskning har fokus på lednings- och styrmodeller och hållbart ledarskap.

– Jag ser mycket fram emot uppdraget att leda CVS, inte minst därför att CVS har en viktig roll att spela när det gäller såväl kunskapsutveckling som kunskapsspridning i samverkan med det övriga samhället. Jag ser också fram emot att fortsätta utveckla vårt goda samarbete med vår huvudfinansiär Västra Götalandsregionen, säger Päivi Riestola.

 

 

Hur ser du på CVS roll i forskningsmiljön på högskolan?

– Kärnan i CVS är den multidisciplinära forskningsmiljön som bygger på samverkan mellan forskare från alla högskolans akademier, med andra lärosäten och externa aktörer.  Vi bidrar till högskolans forskningsmiljö genom att stärka forskningssamarbeten, säger hon och fortsätter:

– Vår forskning berör aktuella samhällsfrågor relaterat till välfärdssamhällets utveckling. Flera av våra forskningsprojekt har möjliggjort extern finansiering, något som är viktigt för att stärka forskningsmiljön vid Högskolan i Borås.

Vad är fördelen med att CVS leds av en föreståndare och en vetenskaplig ledare?

– Med ett delat ledarskap kan vi renodla våra roller. Marita Flisbäck kan som vetenskaplig ledare fokusera på att utveckla forskningsmiljön och stödja forskarna. Min uppgift blir att skapa goda förutsättningar och villkor för att utveckla CVS som en tvärvetenskaplig och högskoleövergripande verksamhet, säger hon.

Marita Flisbäck, som nu träder in i rollen som vetenskaplig ledare, är professor i sociologi. Hennes forskning handlar bland annat om makt och social hållbarhet i arbetslivet i relation till välfärdssamhällets förändringar.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som vetenskaplig ledare?

– Jag ser fram emot större möjligheter att stödja forskarna i deras projekt, främja dialogen mellan forskarna och utveckla det tvärvetenskapliga perspektivet. Jag hoppas också på att kunna driva samverkan mellan innovation och forskning. På det området tror jag att CVS kommer att kunna ligga i framkant, både genom vårt samarbete med Science Park Borås och med externa parter som Borås stad och Västra Götalandsregionen, säger Marita Flisbäck.

 


CVS utlyser medel till forskning – vilka utlysningar kommer framöver?

– Vi utlyser varje år i mars ett forskningsstöd. I år har vi höjt beloppet och utlyser medel till två projekt på vardera 750 000 kronor, så vi hoppas på riktigt många bra ansökningar! Syftet med stödet är att ge forskare vid Högskolan i Borås möjlighet att utföra en forskningsuppgift inom ramen för CVS fokusområden och i samarbete med en extern välfärdsaktör, säger hon och fortsätter:

– Vi utlyser även ett planeringsbidrag i november varje år. Det omfattar 125 000 kronor och ska ge forskare tid att författa ansökningar till externa forskningsfinansiärer. Slutligen utlyser vi i september ett riktat forskningsstöd med ett specifikt tema.

Om Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Centrum för välfärdsstudier (CVS) har fokus på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. Som centrumbildning är verksamheten högskoleövergripande, tvärvetenskaplig och sker i samarbete med externa aktörer.

CVS bidrar till regional och nationell tillväxt genom en kunskapsutveckling som kan påverka och förändra framtiden i riktning mot ett socialt hållbart välfärdssamhälle.

CVS utlyser medel till forskning och för att skriva forskningsansökningar, utför uppdragsanalys och följeforskning om välfärdssamhället och välfärdssektorn. Tillsammans med olika samarbetspartner hålls öppna seminarier om social hållbarhet. Därtill utlyser CVS årligen ett pris för bästa hållbara ledarskap inom välfärdsområdet – SydVästenpriset.

Läs mer

Centrum för välfärdsstudier (CVS)
Päivi Riestola – forskarprofil
Marita Flisbäck – forskarprofil