Läsningens roll i fokus på seminarium

Kollage Linnéa Lindsköld och genrebild från bibliotek

– I min forskning har jag intresserat mig för styrning av litteratur, kultur och läsning i samhället historiskt och i dag. Framför allt undersöker jag vad de som styr i samhället vill och hoppas ska hända med människor när de tar del av kultur och litteratur, säger Linnéa Lindsköld, docent i biblioteks- och informationsvetenskap och föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning.

Vad kommer du att prata om på seminariet?

– Jag kommer att prata om hur staten har velat styra fritidsläsning, det vill säga läsning som sker utanför arbete och skola, från andra hälften av 1900-talet till idag. Jag kommer att ge exempel på hur den ideala läsningen ska gå till samt vilka politiska verktyg som har använts för att locka människor till att läsa.

Hur ser du på läsningen roll i samhället idag?

– I dag knyts det många förhoppningar till vad som ska hända med folk när de läser. Det sker en kraftsamling i samhället där flera olika institutioner och organisationer samverkar för att öka läsning, framför allt hos barn och unga. Det satsas pengar, men främst i projektform och inte till verksamhetsstöd, vilket kan medföra risker för möjligheten till långsiktigt arbete.

Vad vill du att publiken får med sig efter att ha lyssnat på föreläsningen?

– Jag hoppas att jag kan sätta in dagens debatt i ett historiskt sammanhang. Mycket av det som framstår som nytt i dag visar sig vid en närmre granskning ha rötter långt tillbaka i tiden.

Vilka tror du har särskilt stor nytta av att lyssna till föreläsningen?

– Jag tror att alla som på något sätt arbetar läsfrämjande kommer uppskatta föreläsningen.

Mer om seminariet
I seminariet deltar Anna-Karin Albertsson, enhetschef vid Biblioteken i Borås, som har lång erfarenhet av läsfrämjande arbete och som i dag arbetar med biblioteksverksamheten på Norrby och Hässleholmen i Borås.

Seminariet avslutas med ett samtal med publiken. Moderatorer är Roger Blomgren och Marita Flisbäck, professorer vid Högskolan i Borås.

Seminariet ingår i seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället. Arrangörer är Centrum för välfärdsstudier (CVS), Science Park Borås (SPB) och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Läs mer och anmäl dig